15.08
2017

Labiekārto ieejas mezglus ēkai Virkas ielā 25

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” apsaimniekošanā esošās mājas Virkas ielā 25, Kuldīgā, pirmajai kāpņutelpai šovasar veikta ieejas mezgla labiekārtošana – bruģēšana.

15.08
2017

Aicinām darbā namu apsaimniekotāju

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” aicina darbā NAMU APSAIMNIEKOTĀJU.

15.08
2017

Aicinām darbā namu apsaimniekotāja vietnieku

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” aicina darbā NAMU APSAIMNIEKOTĀJA VIETNIEKU.

10.08
2017

Jāseko līdzi ūdens skaitītāja derīguma termiņam

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” aicina savu apsaimniekojamo māju iedzīvotājus rūpīgi sekot līdzi ūdens skaitītāju derīguma termiņam, jo ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi netiek pieņemti, ja ir beidzies ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas termiņš.

10.08
2017

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” kā ēku apsaimniekotājs regulāri rīko daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulces. 15. augustā, 18.00, kopsapulce notiks Jelgavas ielā 38, bet 17. augustā, 18.00, Baznīcas ielā 29, Kuldīgā.

09.08
2017

Par pagalmu labiekārtošanu un uzturēšanu kārtībā

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” katru gadu aicina apsaimniekojamo māju iedzīvotājus piedalīties Kuldīgas novada pašvaldības izsludinātajā konkursā „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana Kuldīgas pilsētā”, lai ar pašvaldības līdzfinansējumu sakārtotu savu pagalmu. Kopš konkursa ieviešanas 2012. gadā, kopumā sakārtoti 33 SIA “Kuldīgas komunālo pakalpojumu” apsaimniekojamo māju pagalmi. 

08.08
2017

Tīra dūmvadus un to pakājes

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” uzdevumā sertificēts skursteņslauķis Elijs Bite un Ints Celmiņš veic uzņēmuma apsaimniekošanā esošo māju dūmvadu un to pakāju tīrīšanu.

07.08
2017

Sākusies tirgotāju pieteikšanās Hercoga Jēkaba gadatirgum

Sākusies tirgotāju pieteikšanās Hercoga Jēkaba gadatirgum Kuldīgā, kas notiks, sestdien, 7. oktobrī, no 12.00 līdz 16.00 Kalna ielā, Kalna ielas nr. 19 pagalmā un Liepājas ielā.

04.08
2017

Par iesaistīšanos ESF projektā

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" iesaistījies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

02.08
2017

Noņem apaugumu no bruģētajiem celiņiem un trotuāriem

Šovasar esam atklājuši lielisku veidu, kā noņemt zāles apaugumu no bruģētajiem celiņiem un trotuāriem pilsētā.