28.05
2016

Pieteikšanās tirdzniecībai Kurzemes dziesmu svētkos 2. jūlijā

Sākusies tirgotāju pieteikšanās tirdzniecībai pasākuma "Kurzemes dziesmu svētki" laikā, kas notiks 2. jūlijā Kuldīgā. Tirdzniecība notiks no 10:00 - 17:00 Liepājas ielā.

27.05
2016

Nīcā audzētos kartupeļus un zemenes var iegādāties tirgū Kuldīgā

Piemājas saimniecība „Bodnieki” atrodas Nīcas novadā, tās saimnieks Gunārs Brēdiķis ar prieku rāda agro ražu, kas aug īstā zemē lielās, rūpīgi koptās plēves mājās. Šādās siltumnīcās tiek audzēti arī pirmie kartupeļi un zemenes, kas garšo ārkārtīgi labi un ir nopērkamI Kuldīgas Pārtikas tirgū.

24.05
2016

Sapulce uzņēmējiem par ielu tirdzniecību "Dzīrēs Kuldīgā"

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” informē, ka otrdien, 31. maijā, plkst. 15.00, Mārtiņzālē, Pilsētas laukumā 4, notiks sapulce Kuldīgas uzņēmējiem (īpaši aicināti uzņēmēji no Liepājas un Baznīcas ielas) un citiem interesentiem par ielu tirdzniecību Kuldīgas pilsētas festivālā “Dzīres Kuldīgā 2016”. Informācija pa tālruni 266 03289 (Baiba).

 

24.05
2016

Par ieguldījumiem pašvaldības dzīvokļu īpašumā

Rīcību ar neizīrētiem pašvaldības dzīvokļiem nosaka pašvaldības saistošie noteikumi “Kārtība, kādā tiek veikti ieguldījumi Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļu īpašumā un kompensēti izdevumi par ieguldījumu veikšanu”. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP) Kuldīgas pilsētā un novadā kopumā apsaimnieko 1163 dzīvokļus, no tiem 456 atrodas Kuldīgā, bet 707 – pagastos.

20.05
2016

Kuldīgas Pārtikas tirgū - jaunā pašmāju raža

Kuldīgas Pārtikas tirgus tirgotāji sestdien, 21. maijā, sāks tirgot jauno gurķu ražu, kas augusi vietējās saimniecībās. Būs arī redīsi, salāti, zaļumi, pirmās zemenes un jaunie kartupeļi! Laipni esat gaidīti Kuldīgas Pārtikas tirgū!

17.05
2016

Uzmanību! Sūru ielā – jauna gājēju pāreja

Šonedēļ Sūru ielā Kuldīgā, izveidota jauna gājēju pāreja. 

17.05
2016

Pieteikums finansējumam pārbaudes veikšanai tiltam pār Ventu

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” izstrādājusi un iesniegusi pieteikumu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā par Valsts budžeta finansējuma saņemšanu kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai valsts nozīmes kultūras piemineklim – masīvajam ķieģeļu velvju tiltam pār Ventu.

16.05
2016

Aicinājums Pārtikas tirgus tirgotājiem

Tirgotāji, kuri vēlas aktīvi iesaistīties Kuldīgas Pārtikas tirgus attīstībā, aicināti uz tikšanos ceturtdien, 19. maijā, plkst. 14:00, Mārtiņzālē, Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā. Līdzi ņemiet idejas, priekšlikumus un pozitīvu attieksmi!

13.05
2016

Izsole tirdzniecības vietai Kuldīgas pārtikas tirgū

Tirdzniecības vieta sastāv no bruģēta laukuma 12,2 kvadrātmetru platībā un nojumes, un tā domāta stādu tirdzniecībai. 

13.05
2016

Iesniegumus iesniedziet elektroniskā formātā

Iesniegumus "Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem" Jūs varat iesniegt arī elektroniskā formātā no uzņēmuma mājaslapas kkp.lv.