13.02
2017

Aicinām pieteikties ēku siltināšanas programmai!

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” kā jūsu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs, aicina izmantot iespēju ar Eiropas fondu finansējuma atbalstu uzlabot ēkas energoefektivitāti.

09.02
2017

Pārdod dzīvokļus Kuldīgā

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokli Dārza ielā 10-3, kadastra Nr. 62019003285, dzīvokli Dārza ielā 10-6, kadastra Nr. 62019003286, dzīvokli Dārza ielā 10-7, kadastra Nr. 62019003287, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

09.02
2017

Pārdod dzīvokļus Kabilē

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokli “Dimanti”-2, Kabilē, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62589000083 un “Dimanti”-6, Kabilē, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62589000082.

08.02
2017

Atkritumi svešā konteinerā var dārgi maksāt

Laiku pa laikam nākas saskarties ar faktu, ka ir cilvēki, kas daudzdzīvokļu namu konteineros vai arī organisko atkritumu konteineros kapsētās izmet atkritumus, kas atvesti no šo personu privātmājām vai darbavietām.

06.02
2017

Komunālās tehnikas - ielu slaukāmās mašīnas ar vakuuma iekārtu - piegāde

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludina iepirkumu Nr. KKP/2017/1 "Komunālās tehnikas - ielu slaukāmās mašīnas ar vakuuma iekārtu - piegāde".

03.02
2017

Remontdarbu veikšana dzīvoklim 1905. gada ielā 17-2, Kuldīgā

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” izsludina cenu aptauju par remontdarbu veikšanu pašvaldības dzīvoklī 1905. gada ielā 17-2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

03.02
2017

Taupi naudu un resursus! Šķiro vairāk!

Mājsaimniecību sadzīves atkritumi veido ~ 700 000 tonnas gadā. Viens iedzīvotājs vidēji gadā rada ~ 300 kg sadzīves atkritumu. 70-80% procenti nonāk atkritumu apglabāšanas poligonā, un par šiem atkritumiem iedzīvotājiem ir jāmaksā. Taču atcerieties, ka par PAREIZI sašķirotu atkritumu nodošanu/izvešanu nav jāmaksā!

03.02
2017

Atzinība par skaisti noformēto gaiteni

“Kuldīgas komunālie pakalpojumi” par Ziemassvētku noskaņās noformēto gaiteni Pilsētas laukumā 2, konkursā “Ziemassvētki Kuldīgas novadā 2016” saņēmuši atzinību kategorijā “ar rokām veidoti dekori”.  

27.01
2017

Veidojoties apledojumam uz ceļiem un ietvēm, esiet ļoti uzmanīgi!

Dienās, kad uz ielām un ceļiem veidojas apledojums, SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” darbinieki strādā pastiprinātā režīmā – vairākas reizes kaisot pilsētas ielas un trotuārus. 

26.01
2017

Kalna ielas 5 iedzīvotāji izvēlas centrālapkuri

Pirmo nedēļu pilsētas centrālās apkures priekšrocības bauda iedzīvotāji Kalna ielā 5.