Apstiprināti projekti ēku glābšanai

06/12/2017

Kuldīgas novada Domes sēdē apstiprināti konkursa “Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija” uzvarētāji.

Šogad uz pašvaldības finansējumu –  50% no kopējām restaurācijas, konservācijas vai atjaunošanas izmaksām saskaņā ar konkursa nolikumu iesniegti 38 pieteikumi. Konkursa komisija, izvērtējot iesniegtos pieteikumus, līdzfinansējumu piešķīra 36 pretendentiem.

Kuldīgas novada pašvaldības atbalstītie SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” iesniegtie projekti:

  • Mājas 1905. gada ielā 19, Kuldīgā, jumta seguma maiņa, piešķirtais līdzfinansējums –  4 629,57 EUR.
  • Mājas Baznīcas ielā 10, Kuldīgā, skursteņa atjaunošana, piešķirtais līdzfinansējums – 3 976,72 EUR.
  • Mājas Dzirnavu ielā 14, Kuldīgā, ielas fasādes ārdurvju nomaiņa, piešķirtais līdzfinansējums – 827 EUR.
  • Mājas Kalna ielā 2, Kuldīgā, fasādes atjaunošana, piešķirtais līdzfinansējums – 3 945 EUR.
  • Mājas Liepājas ielā 43, Kuldīgā, jumta atjaunošana, piešķirtais līdzfinansējums – 5 000 EUR.
  • Mājas Policijas ielā 8, Kuldīgā, ielas fasādes durvju restaurācija, piešķirtais līdzfinansējums – 1 025 EUR.

Konkursam pieteiktie un atbalstītie projekti pilnībā jārealizē līdz 2018. gada 30. novembrim.

Kuldīgas novada pašvaldība līdzfinansējumu Kuldīgas pilsētas vēsturiskā centra teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācijai un konservācijai nodrošina kopš 2014. gada. Četru gadu laikā darbi veikti 41 vecpilsētas ēkā un 5 kultūras pieminekļos (baznīcas, muižas) novada pagastos. Kopējais pašvaldības līdzfinansējums šīs atbalsta programmas ietvaros 4 gadu laikā bijis vairāk nekā 277 tūkstoši eiro.