Katru gadu aizvien vairāk labiekārtotu daudzdzīvokļu māju pagalmu

12/12/2017

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai konkursā “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana Kuldīgas novadā 2018. gadā” iesniegusi trīs projektus, kuri tiks realizēti Kuldīgas pilsētā.

Liepājas ielā 8 plānots izgatavot dārza aprīkojumu. Projekta ietvaros tiks izbūvēts koka žogs, 20 dārza kastes un 6 puķu kastes. Šāda tipa dārzi Kuldīgas pilsētā būtu kā piemērs, kur pilsētā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalmā iedzīvotājiem ir iespēja veidot mazus piemājas dārzus, kas rada pozitīvas kaimiņu attiecības un atbildību par kopīpašumu. Kopējās projekta izmaksas ir 7883,12 eiro, no pašvaldības šī konkursa ietvaros prasītais finansējums – 3941,56 eiro.

Virkas ielā 25 iecerēts veikt pagalma labiekārtošanu un lietus ūdens noteces sistēmas izbūvi. Iedzīvotāji vēlas izbūvēt lietus ūdens noteces sistēmu mājas ielas pusē, demontēt esošās flīzes gar mājas pamatiem un mājas galos, nomainot tās pret bruģa segumu. Kopējās projekta izmaksas ir 8941,31 eiro, no pašvaldības šī konkursa ietvaros prasītais finansējums – 4470,66 eiro.

Alunāna ielā 7 ir vēlme izbūvēt ārējos ūdens un kanalizācijas tīklus, nodrošinot iespēju dzīvokļu īpašniekiem pieslēgties pilsētas centralizētai ūdens apgādei un kanalizācijas tīklam. Tāpat plānots atjaunot pagalma seguma virskārtu. Kopējās projekta izmaksas ir 8208,52 eiro, no pašvaldības šī konkursa ietvaros prasītais finansējums – 4104,26 eiro.

Kuldīgas novada pašvaldības konkursā “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana Kuldīgas novadā” var pretendēt uz Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu pagalma labiekārtošanai 50% apmērā no kopējās izmaksu tāmes, bet ne vairāk kā 7000 eiro viena projekta realizēšanai.

Savukārt pārējos finanšu līdzekļus projekta īstenošanai sedz iedzīvotāji no ēkas uzkrājumā esošajiem līdzekļiem.

Kopš 2012. gada SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sagatavojusi pieteikumus un guvusi pašvaldības atbalstu 32 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai.

Attēlā - Liepājas ielā 8 plānots izgatavot dārza aprīkojumu

ANITA ZVINGULE