Ugunsdrošības instrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās

19/12/2017

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus, īrniekus, valdītājus un nomniekus aicinām iepazīties ar ugunsdrošības instrukciju, kas izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.

Šī ugunsdrošības instrukcija nosaka prasības, kas jāievēro daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem, valdītājiem un nomniekiem, lai novērstu ugunsnedrošu situāciju rašanos, piedalītos ugunsgrēku dzēšanā un mazinātu sekas.

Katram, kas atklājis ugunsgrēka izcelšanos, nekavējoties par to jāziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112.

Ar ugunsdrošības instrukciju iepazīstieties ŠEIT vai

http://www.kkp.lv/pakalpojumi/ipasuma-apsaimniekosana/new-page-2/.

 

Foto: www.sagu.edu