Ierīko modernus un attālināti nolasāmus siltuma skaitītājus

15/02/2017

Šonedēļ nomainīti siltuma skaitītāji SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Piltenes ielā 26 un 28, Kuldīgā. 

1996. gadā izbūvētajos siltummezglos siltuma skaitītājus mainīja SIA “Kuldīgas siltumtīkli” speciālisti, kuri regulāri veic siltuma skaitītāju pārbaudi un nomaiņu pret jaunākiem un modernākiem skaitītājiem, jo to rādījumi ir daudz precīzāki, un tos var nolasīt attālināti.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” remontdarbu struktūrvienības vadītājs Aleksandrs Zabarins: “Jaunie siltuma skaitītāji nodrošina to, ka skaitītāju rādījumus var nolasīt birojā, proti, nav vairs jāapmeklē katrs objekts klātienē un jānoraksta skaitītāji. Turklāt datorizētā sistēma veido automātisku uzskaiti, kas būtiski atvieglo darbu. Jaunie skaitītāji ir daudz precīzāki un, dažiem izdomas bagātiem cilvēkiem, tos apmānīt ir daudz grūtāk.”

Siltuma skaitītāju verificēšana tiek veikta vienu reizi divos gados sertificētās laboratorijās.

Attēlos: SIA “Kuldīgas siltumtīkli” remontatslēdznieks Vladimirs Alhimovičs un metinātājs Aleksandrs Gerasimovičs veic siltuma skaitītāju nomaiņu daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās Piltenes ielā 26 un 28, Kuldīgā.

ANITAS ZVINGULES teksts un foto