Pārdod dzīvokļus Kabilē

09/02/2017

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokli “Dimanti”-2, Kabilē, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62589000083 un “Dimanti”-6, Kabilē, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62589000082.

“Dimanti”-2

Īpašuma sastāvs: trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 85.3 m2 un kopīpašuma 853/3566 domājamās daļas, t. sk., no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 62580070301001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62580070301 ar platību 0.15 ha.

Nosacītā cena 640,00 EUR, drošības nauda 64,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 60,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2017.gada 13.martā, plkst. 14.30. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017.gada 10.martam, plkst. 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

Informācija pa tālruni 63350007, 63323738, 26459091,

e-pasts VIKTORS.GOTFRIDSONS@KULDIGA.LV.

"Dimanti"-6

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokli “Dimanti”-6, Kabilē, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62589000082.

Īpašuma sastāvs: divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 68.2 m2 un kopīpašuma 682/3566 domājamās daļas, t. sk., no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 62580070301001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62580070301 ar platību 0.15 ha.

Nosacītā cena 560,00 EUR, drošības nauda 56,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 50,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2017.gada 13.martā, plkst.15.00. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017.gada 10.martam, plkst. 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

Informācija pa tālruni 63350007, 63323738, 26459091,

e-pasts VIKTORS.GOTFRIDSONS@KULDIGA.LV.