Pārdod dzīvokļus Kuldīgā

09/02/2017

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokli Dārza ielā 10-3, kadastra Nr. 62019003285, dzīvokli Dārza ielā 10-6, kadastra Nr. 62019003286, dzīvokli Dārza ielā 10-7, kadastra Nr. 62019003287, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

Dārza iela 10-3

Īpašuma sastāvs: vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 24.0 m2 un kopīpašuma 240/1849 domājamās daļas, t. sk., no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 62010080180001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 62010080180002 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 62010080180 ar platību 1054 m2.

Nosacītā cena 600,00 EUR, drošības nauda 60,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 60,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2017.gada 13.martā, plkst. 13.00. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017.gada 10.martam, plkst. 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

Informācija pa tālruni 63350007, 63323738, 26459091,

e-pasts VIKTORS.GOTFRIDSONS@KULDIGA.LV.

 

Dārza iela 10-6

Īpašuma sastāvs: vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 25.5 m2 un kopīpašuma 255/1849 domājamās daļas, t. sk., no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 62010080180001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 62010080180002 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 62010080180 ar platību 1054 m2.

Nosacītā cena 600,00 EUR, drošības nauda 60,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 60,00 EUR.  Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2017.gada 13.martā, plkst. 13.30. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017.gada 10.martam, plkst. 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

Informācija pa tālruni 63350007, 63323738, 26459091,

e-pasts VIKTORS.GOTFRIDSONS@KULDIGA.LV.

 

Dārza iela 10-7

Īpašuma sastāvs: vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 25.5 m2 un kopīpašuma 255/1849 domājamās daļas, t. sk., no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 62010080180001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 62010080180002 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 62010080180 ar platību 1054 m2.

Nosacītā cena 600,00 EUR, drošības nauda 60,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 60,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2017.gada 13.martā, plkst. 14.00. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017.gada 10.martam, plkst. 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

Informācija pa tālruni 63350007, 63323738, 26459091,

e-pasts VIKTORS.GOTFRIDSONS@KULDIGA.LV.