Taupi naudu un resursus! Šķiro vairāk!

03/02/2017

Mājsaimniecību sadzīves atkritumi veido ~ 700 000 tonnas gadā. Viens iedzīvotājs vidēji gadā rada ~ 300 kg sadzīves atkritumu. 70-80% procenti nonāk atkritumu apglabāšanas poligonā, un par šiem atkritumiem iedzīvotājiem ir jāmaksā. Taču atcerieties, ka par PAREIZI sašķirotu atkritumu nodošanu/izvešanu nav jāmaksā!

Par tiem atkritumiem, kas nonāk poligonā ir jāmaksā Dabas resursu nodoklis (DRN).

Visi uzņēmumi, kas iegūst un realizē dabas resursus, emitē vidē CO2 vai piesārņojošas vielas, izmanto un realizē videi kaitīgas preces, izmanto ogles, koksu un lignītu ( brūnogles), savā darbībā lieto radioaktīvas vielas, apglabā atkritumus poligonos, izmanto un realizē preces iepakojumā un vienreizlietojamos traukus, maksā DRN. 

Tā mērķis ir veicināt dabas resursu aktīvu izmantošanu, samazināt vidi piesārņojošu preču ražošanu un izplatīšanu, ieviest vidi saudzējošas tehnoloģijas, finansiāli atbalstīt vides aizsardzības pasākumus. 

Kas veido maksu par atkritumu izvešanu?

Pirmkārt - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā. 

Otrkārt - DRN par atkritumu apglabāšanu poligonā (līdz pat 40% no kopējās maksas) .

Treškārt - izmaksas par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu u.c. pakalpojuma sniedzēja izmaksas.

2017. gadā DRN likme par nešķiroto sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā ir kāpusi. Ja 2016. gadā tā bija 12 eiro par tonnu, tad 2017. gadā - 25 eiro par tonnu. Līdz 2020. gadam paredzēts palielināt DRN par atkritumu noglabāšanu poligonā līdz 50 eiro par tonnu. Tas nozīmē, ka jau šogad maksa par sadzīves atkritumu nodošanu pieaugs. Šobrīd SPRK notiek tarifu apstiprināšana.

Kā ietaupīt par atkritumu izvešanu?

Par pareizi sašķiroto atkritumu nodošanu/izvešanu NAV JĀMAKSĀ!

Informācijas avots - LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS

ANITA ZVINGULE