Masīvais velvju tilts pār Ventu Kuldīgā ir tehniski labā stāvoklī

14/08/2018

Pēc SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” pasūtījuma, jūlijā veikta galvenā inspekcija masīvajam velvju tiltam pār Ventu Kuldīgā, un speciālisti atzīst, ka tilta laiduma un balstu konstrukcijas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs – tilta laiduma konstrukcijai nav novērojami bojājumi un deformācijas, kas varētu ietekmēt tās nestspēju.

Galvenā inspekcija veikta ar mērķi, lai pārliecinātos par 144 gadus senā tilta tehnisko stāvokli.

Tilta pār Ventu Kuldīgā galveno inspekciju veica SIA “Projekts 3” darbinieku grupa. Tilta fasādes un velvju konstrukcijas zemtilta daļas apsekošanai tika piesaistīti industriālie alpīnisti.

SIA “Projekts 3” darbu vadītājs Ģirts Šķupelis, izanalizējot iegūtos rezultātus, norāda, ka tilta konstrukciju kopējais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, tādēļ tiltam šobrīd nav nepieciešami būtiski remontdarbi. Esošajam tiltam ir nepieciešams veikt margu betona nosegplākšņu remontu, kā arī divu nosegplākšņu maiņu. Labajā krastā esošajai līnijdrenāžai un teknēm ir jāveic attīrīšana no sanesumiem. Tilta pieejās esošajām margām ir jāveic bojāto un trūkstošo posmu nomaiņa/uzstādīšana. Uz tilta un pieejās nepieciešams veikt lokālu bruģa seguma remontu, veicot bruģa pārlikšanu, tā starpas aizpildot ar smilšu-cementa maisījumu.

Tā kā uz tilta masīvajiem mūra balstiem novērojama veģetācija, lokāli šuvojuma bojājumi un plaisas, tad, kā pastāstīja SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Ielu un laukumu apsaimniekošanas daļas vadītājs Gatis Ozols, veģetācijas (savvaļā sasējušos koku, krūmu, zāles) likvidēšana no tilta balstiem, kā arī plaisu aizpildīšana būs primārie darbi.

Nākamā galvenā tilta inspekcija tiks plānota pēc pieciem gadiem.

Gandrīz 166 metrus garais ķieģeļu tilts pār Ventas upi ir būvēts laika posmā no 1873. līdz 1874. gadam. 2007. gadā tiltam tika veikta restaurācija – inženierkomunikāciju sistēmas izbūve, brauktuves klātnes rekonstrukcija, balstu, karnīzu un margu restaurācija un apgaismojuma rekonstrukcija. Paredzētais tilta kalpošanas laiks ir atbilstošs 2007. gadā izstrādātā būvprojekta “Masīvā velvju tilta pār Ventu Kuldīgā restaurācijas tehniskais projekts” sējumam “Prasības tilta uzturēšanai”, kur norādītais būvprojektā paredzētais tilta kalpošanas laiks ir 80 gadi. Ņemot vērā, ka kopš tilta restaurācijas ir pagājuši 10 gadi, tad uz doto brīdi tilta paredzētais kalpošanas laiks ir 70 gadi.

ANITA ZVINGULE