Jānoslēdz atkritumu apsaimniekošanas līgumi

18/12/2018

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” aicina visus, kuri vēl nav noslēguši sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumus, to izdarīt tuvākajā laikā, jo 2019. gadā SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldības policiju īpašu uzmanību pievērsīs saimniecībām pilsētā un pagastos, kurām nav noslēgti līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

“Vēl aizvien ir ļoti daudz iedzīvotāju, kuri savus atkritumus tā vietā, lai oficiālu nodotu, izmet uz citu cilvēku rēķina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvu konteineros, kapsētu organisko atkritumu konteineros, pilsētā mazajās atkritumu urniņās pie ēkām un soliņiem, mežā, grāvjos un citviet. Un kāds par šo iedzīvotāju negodīgo rīcību vienmēr maksā,” situāciju raksturo SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs Kaspars Poriķis.

Šobrīd Kuldīgas novada pašvaldības policijai ir iesniegts jau saraksts ar vairāk nekā 80 saimniecībām no Padures pagasta, kurām nav noslēgts sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgums. Kuldīgas novada pašvaldības policija ir apsolījusi, ka tiks izvērtēta katra no šīm saimniecībām un nepieciešamības gadījumā tiks uzlikts naudas sods.

Saraksti ar mājsaimniecībām, kuras nav noslēgušas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu, tiek izstrādāti sadarbībā ar Kuldīgas novada 13 pagastu pārvadēm – Ēdoles, Īvandes, Gudenieku, Kabiles, Kurmāles, Laidu, Padures, Pelču, Rendas, Rumbas, Snēpeles, Turlavas, Vārmes.

Atgādinām, ka par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā – pienākas naudas sods fiziskajām personām no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām — no 430 līdz 1400 eiro.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu var noslēgt klātienē Pilsētas laukumā 2, 216. kabinetā vai rakstot e-pastu: kkp@kuldiga.lv, vai uzrakstot iesniegumu uzņēmuma mājaslapā internetā www.kkp.lv, sadaļā “Iesniegumi”.

ANITA ZVINGULE