Kalna ielā 10 būs pilsētas centrālapkure

05/06/2018

Uzsākta SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” apsaimniekojamās ēkas Kalna ielā 10, Kuldīgā, pievienošana pilsētas centralizētajai apkures sistēmai.

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” darbinieki šodien uzsāk pieslēguma vietas izveidi, lai ēku pievienotu esošajai siltumtrasei. Tā kā darbi norisinās vecpilsētā, tad darbus uzraudzīs arī arheologs Mārtiņš Lūsēns.

Vēlmi pieslēgties pilsētas centralizētajai siltumapgādei izteikuši iedzīvotāji, lemjot par to dzīvokļu īpašnieku kopības sapulcē.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Kalna ielā 10 celta 1890. gadā. Līdz šim ēkā ir malkas apkure. Malka tiek glabāta savu laiku nokalpojušos malkas šķūņos pagalmā, kas rada degradētas un nesakārtotas vides iespaidu. Tamdēļ Kuldīgas novada pašvaldība lūgusi dzīvokļu īpašniekus lemt par malkas šķūņu demontāžu un rast risinājumu jaunu malkas novietņu būvniecībai vai pieslēgties centralizētajai Kuldīgas pilsētas apkures sistēmai. Iedzīvotāji lēmuši pieslēgties centralizētajai apkures sistēmai un pilnvarojuši

Siltumtrases pieslēgumu ēkai par saviem līdzekļiem izbūvēs SIA “Kuldīgas siltumtīkli”, bet iedzīvotājiem vēl jārisina jautājums par mājas siltummezgla izbūvi un dzīvokļu apkures sistēmas izbūvi.

Pēc mājas pieslēgšanas centralizētai Kuldīgas pilsētas apkures sistēmai būs nepieciešama siltuma sadales un uzskaites mezgla montāža mājas koplietošanas telpās, kas ļaus dzīvokļa īpašniekiem regulēt siltuma patēriņu atbilstoši āra gaisa temperatūrai un dzīvoklī vēlamajai temperatūrai. Siltuma sadales un uzskaites mezgla montāžu plānots veikt par mājas apsaimniekošanas līdzekļu uzkrājumā esošajiem līdzekļiem, bet dzīvokļu īpašniekiem būs nepieciešami finanšu līdzekļi savu dzīvokļu iekšējās siltumapgādes izbūvei.

ANITAS ZVINGULES teksts

ERVĪNA ŠTEINBERGA foto