Aicinām izmantot šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumu

27/11/2018

Bez maksas šķirotos atkritumus var nodot mūsu Šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā. 

Ir izveidots speciāls, nožogots laukums, kurā izvietoti konteineri dažādiem atkritumu veidiem - stiklam, papīram, kartonam, PET pudelēm, skārdenēm, metālam un plastmasas iepakojumam.

Iedzīvotāji ierodas ar maisos vai kastēs sakrātiem otrreizējai pārstrādei nododamiem atkritumiem un ērti tos sadala pa frakcijām atbilstošajos konteineros. 

ANITA ZVINGULE