Ar pašvaldības līdzfinansējumu īstenos vairākus projektus

21/02/2019

Arī 2019. gadā Kuldīgas novada pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu konkursos “Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija” un “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana Kuldīgas novadā” atbalstītajiem projektiem.

Pašvaldība apstiprinātie SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” iesniegtie projekti:

Ēkas galvenās fasādes durvju izgatavošana Kalna ielā 17, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 1 001,28 EUR;

Pagalma fasādes jumta seguma atjaunošana Liepājas ielā 1, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 8 226,10 EUR;

Mājas Kalna ielā 2, Kuldīgā fasādes remonts, pašvaldības līdzfinansējums 3 945,15 EUR;

Iebrauktuves izveide Alunāna ielā 4, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 3 182,44 EUR;

Žoga izbūve Liepājas ielā 1, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 2 025,14 EUR;

Pagalma labiekārtošana Maņģenes ielā 6, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, pašvaldības līdzfinansējums 7 000 EUR;

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Maņģenes 10", Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, pagalma labiekārtošana”, pašvaldības līdzfinansējums 7 000 EUR);

Dārza aprīkojuma izgatavošana un montāža Liepājas ielā 8, Kuldīgā, pašvaldības līdzfinansējums 4 142,71 EUR.

Foto: Ieva Benefelde