Namu apsaimniekotāji informē par māju sapulcēm!

21/02/2019

Policijas ielā 4, Kuldīgā, sapulce notiks trešdien, 27. februārī, 18.00. Lemjamie jautājumi – šķūņa demontāža, pagalma labiekārtošana, skursteņu apsekošana un labošana.
Dzirnavu ielā 8, Kuldīgā, sapulce notiks trešdien, 6. martā, 18.00. Lemjamie jautājumi – mājas pirmsavārijas stāvokļa novēršana un veicamie remontdarbi.