Aicinājums komunālo maksājumu parādniekiem!

30/01/2019

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” aicina klientus, kuriem izveidojies parāds par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, būt apzinīgiem un norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem – namu apsaimniekošanu un atkritumu izvešanu.

Parādniekiem sākotnēji tiek sūtītas atgādinājumu un brīdinājumu vēstules, ar iespēju vienoties par parāda apmaksu. Abpusēji vienojoties, aicinām sastādīt individuālu parāda atmaksas grafiku. Pamatojoties uz maksājuma grafiku, klients var atmaksāt savu parādu pa daļām ilgākā laika periodā. Turklāt, ja klients labprātīgi nāk vienoties par parāda atmaksu, tad uzņēmumam nākot pretī, tiek izskatīta iespēja dzēst uzkrājušos soda procentus.

Ja parādnieki šīs vēstules ignorē, tad viņi tiek nodoti parādu piedziņas kompānijai. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” strādā ar kompānijām “Julianus Inkasso Latvija”, "Melnā lapa" un "Gelvora", kurām sekmīgi izdodas atgūt parādus no uzņēmuma debitoriem – klientiem.

Ja arī piedziņas kompānija parādu nevar piedzīt, tad dokumenti tiek iesniegti tiesai, kas lemj, piemēram, par izlikšanu no dzīvokļa lielo parādu dēļ.

Aicinām klientus pašiem labprātīgi veikt maksājumus, jo agrāk vai vēlāk pilnīgi katrs parādnieks tiks uzrunāts ar kādu no šiem instrumentiem.

Gan juridisko, gan privātpersonu parāds SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ir vairāki simti tūkstoši eiro.

Pateicamies, ja veicat maksājumus savlaicīgi!

Ieteikumi parādniekiem no www.julianusinkasso.lv:

 • Kā rīkoties, ja esmu saņēmis no “Julianus Inkasso Latvija” paziņojumu par parādsaistībām?
  Ja esat saņēmis no “Julianus Inkasso Latvija” paziņojumu par parādsaistībām, tad veiciet parāda apmaksu līdz paziņojumā norādītajam datumam un uz paziņojumā norādītajiem rekvizītiem, jo kavēšanās ar parāda nomaksu pasliktinās Jūsu kredītvēsturi, kā arī parāda summa turpinās pieaugt attiecīgi Jūsu noslēgtā līguma nosacījumiem. Jautājumu gadījumā lūdzu nekavējoties sazinieties zvanot uz vēstulē norādītajiem tālruņa numuriem.
 • Kāpēc man par parādu atgādina “Julianus Inkasso Latvija”, nevis pats kreditors? 
  Kreditors ir pilnvarojis “Julianus Inkasso Latvija” pārstāvēt savas intereses un veikt parāda ārpustiesas atgūšanu no saviem parādniekiem.
 • Kādas ir iespējamās sekas, ja parāds netiks nomaksāts? 
  Ja pēc “Julianus Inkasso Latvija” pieprasījuma, netiek savlaicīgi nomaksāts parāds, informācija par Jūsu parādsaistībām tiks iekļauta parādnieku reģistros, kā arī parāda summa turpinās pieaugt attiecīgi Jūsu noslēgtā līguma nosacījumiem.
 • Vai ar Julianus Inkasso Latvija iespējams vienoties par apmaksu pa daļām? 
  Parādu ir iespējams maksāt pa daļām, iepriekš telefoniski vienojoties ar parādu piedziņas speciālistu un sastādot parāda atmaksas grafiku. Aicinām sazināties, izmantojot vēstulē norādīto kontaktinformāciju, vai zvanīt +371 67783131, lai noskaidrotu, kādu parāda atmaksas grafiku varam Jums piedāvāt.
 • Vai pastāv iespēja norēķināties ātrāk, nekā esmu vienojies ar “Julianus Inkasso Latvija”?
  Jā, parādsaistības iespējams nokārtot ātrāk, nekā esat vienojies ar “Julianus Inkasso Latvija”, bet noteikti informējiet par to “Julianus Inkasso Latvija”, lai izvairītos no iespējamiem pārpratumiem un neskaidrībām.
 • Kas apmaksā “Julianus Inkasso Latvija” parāda atgūšanas izdevumus?
  Saskaņa ar Paradu ārpustiesas atgūšanas likuma nosacījumiem, parādu atgūšanas izdevumus apmaksā parādnieks, jo tieši viņa darbības vai bezdarbības rezultātā radušies papildu izdevumi apmaksas saņemšanai par sniegtajiem pakalpojumiem.
 • Vai man var pieprasīt apmaksāt parādu atgūšanas izdevumus vēlāk – arī tad, ja sākotnējos rēķinus esmu jau apmaksājis?
  Jums var pieprasīt segt parādu atgūšanas izdevumus, ja parāds nav samaksāts līdz rēķinā noteiktajam datumam, un, ja tas maksāts pēc sākotnējā rēķina. Gadījumā, ja šis rēķins apmaksāts pēc noteiktā termiņa, var būt izveidojušies papildu izdevumi.
 • Vai parāds tiek atgūts arī tad, ja parādnieks atrodas ārpus Latvijas teritorijas?
  Jā, parādu piedziņa tiek veikta arī ārpus Latvijas.
 • Ar ko atšķiras pirmstiesas parādu piedziņa no parādu piedziņas tiesas ceļā?
  Pirmstiesas parādu piedziņas gadījumā parādniekam jāmaksā tikai līgumā paredzētais (parasti pamatsumma, līgumsods un parāda atgūšanas izdevumi), taču tiesvedības gadījumā parādnieka izdevumi palielināsies un parādniekam būs jāsedz arī tiesāšanās izdevumi. Ja parāds netiks samaksāts arī pēc tiesas sprieduma, klāt vēl nāks arī tiesu izpildītāja aprēķinātie ar tiesas sprieduma izpildi saistītie izdevumi.
 • Ko darīt, ja esmu saņēmis no “Julianus Inkasso Latvija” paziņojumu par parādsaistībām, bet parāds jau ir nomaksāts?
  Ja parāds ir nomaksāts, tad maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam nosūtīt mums pa faksu +371 67783130, e-pastu info@julianus.lv vai izmantojiet mūsu mājaslapu www.julianus.lv, tas ļaus izvairīties no pārpratumiem turpmāk.
 • Ko darīt gadījumā, ja uzskatu, ka parāda kopsumma neatbilst tam, ko prasa atmaksāt “Julianus Inkasso Latvija”?
  Šādā gadījumā lūdzam mūs nekavējoties informēt, zvanot vai rakstot iesniegumu, klāt pievienojot maksājumu apliecinājumus vai citus dokumentus, kas ir saistīti ar konkrēto parāda lietu.

Foto: www.julianusinkasso.lv