Darbi 2019

Aprīlis

Pašvaldības īpašums

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Ventspils 31-9, Kuldīga Dzīvokļa izvākšana, dzīvokļa remonts
2. Atvari, Vilgāle Santehniskie darbi 
3. Piltenes 26-2, Kuldīga  Dušas montāža 
4. Saldenieki 5-14, Kurmāle Dzīvokļa remonts 
5. Kuldīga Apsekoti 10 pašvaldības dzīvokļi
6. Kurmāle Apsekoti 6 pašvaldības dzīvokļi

Ēkas pagastos

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Papardes, Laidu pag. Pagrabs attīrīts no noplūdušas kanalizācijas. Attīrīta kanalizācijas caurule, kas ved uz aku
2. Maņģenes 10, Rumbas pag. Novērsti bojājumi mājas šahtā dzīvoklim nr. 17
3. Ziedlejas, Kurmāles pag. Noņemti vīteņaugi, kas bojāja mājas ārsienu. Uzlikta jauna pagraba slēdzene
4. Abavas 5, Rumbas pag. Uzstādīti automātiskie durvju aizvērēji trīs kāpņu telpām
5. Lāstekas, Laidu pag. Kanalizācijas un ūdens stāvvadu maiņa
6. Sniedzes, Laidu pag. Novērsta noplūde pagraba kanalizācijas caurulēm
7. Maņģenes 6 un 10, Rumbas pag. Izstrādāti projekti pagalmu labiekārtošanai

Ēkas pilsētā

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Jelgavas 16, Kuldīga  Jumta koka trepju izgatavošana 
2. Alunāna 7, Kuldīga Notekreņu remonts, jumta remonts, kāpņu telpas sienas un griestu apmetuma remonts 
3. Baznīcas 22, Kuldīga Stāvvada remonts 2. un 3. dzīvokļa robežās 
4. Kalna 20, Kuldīga Kredīts mājas fasādes atjaunošanas projektam 
5. Kalna 20, Kuldīga Pagalma labiekārtošanas projekts, darba tāmes apstiprinājums
6. Piltenes 14, Kuldīga Izgatavots un uzstādīts jauns soliņš
7. Piltenes 28, Kuldīga Lietusūdens izskalotās bedres aizbēršana, veidņa izgatavošana un montāža
8. Dārza 12, Kuldīga Dzīvokļu ūdens skaitītāju pārbaude
9. Mucenieku 31, Kuldīga Sakārtots pagalma segums, iebraucamais ceļš

Marts

Pašvaldības īpašums

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Jelgavas 50-1, Kuldīga Mantu transportēšana 
2. Gaismas 3-13, Kuldīga Mantu transportēšana 
3. Rātskungu 2-2, Kuldīga Jauna klozetpoda montāža
4. Atvari 6, Vilgāle Durvju slēdzenes montāža 
5. Briljanti 1, Kabile Dūmvada odere
6. Liepziedi 21, Ozoli Logu vērtņu iestiklošana
7. Jelgavas 38-18, Kuldīga Dzīvokļa remonts
8. Ventspils 15, Kuldīga Plīts mūrēšana
9. Pētera 8-1, Kuldīga Dedzis dūmvads, apsekots, nodots labot
10. Virkas 25-36, Kuldīga Ārdurvju maiņa
11. Gaismas 3-13, Kuldīga Logu maiņa
12. Atvari 17, Kurmāle Loga un ārdurvju maiņa
13. Saldenieki 5, Kurmāle Logu maiņa
14. Kuldīga Apsekoti 15 dzīvokļi 
15. Laidi  Apsekoti 8 dzīvokļi 

Ēkas pagastos

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Manģenes 4, Rumbas pag. Kāpņu telpās uzstādīti gaismas sensori; sakārtoti elektrības vadi 1. kāpņu telpas pagrabā
2. Lāstekas, Laidu pag. Sakārtota elektroinstalācija 1. un 3. kāpņu telpā 
3. Ezera 8, Turlavas pag. Novērsti defekti pēc LIA projekta prasībām - fasādes remonts, apgaismojuma remonts un bojāto tekņu remonts
4. Atmodas, Kurmāles pag. Apgaismojuma sensora remonts vidējā kāpņu telpā
5. Virši, Laidu pag. Salabots kāpņu telpas apgaismojums divos stāvos pēdējā korpusā
6. Ūšas, Padures pag. Salabots jumts. lai gar skursteni vairs netecētu lietusūdens
7. Niedres 16, Turlavas pag. Salabots caurs jumts
8. Lāstekas 1, Laidu pag. Izbūvēta ūdens skaitītāja pieslēgvieta un novērsta stāvvada "sulošanās"
9. Manģenes 10, Rumbas pag. Nomainīts ūdens drenāžas sūknis 3. pagrabā
10. Kristāli 8, Kabiles pag. Novērsti bojājumi elektrības skapī un dzīvoklī

Ēkas pilsētā

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Ventspils 14, Kuldīga  Jumta plāksnes remonts 
2. Skrundas 22, Kuldīga Ārējo durvju vērtnes remonts 
3. Dārza 10, Kuldīga Jaunas noteksistēmas izbūve sētas puses fasādes pasargāšanai no lietusūdens
4. Gaismas 4, Kuldīga Ūdens maģistrālā vada nomaiņa
5. Liepājas 49, Kuldīga Koku zaru apzāģēšana un koku vainagu sakārtošana
6. Piltenes 14, Kuldīga Fasādes remonts, 2 gaismas sensoru ierīkošana/montāža

Februāris

Pašvaldības īpašums

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Liepziedi 21, Ozoli Sadzīves atkritumu savākšana 
2. Rātskunga 2-10, Kuldīga Dzīvokļa izvākšana 
3. Kamenes 3, Laidi Remontdarbi 
4. Virkas 25-25, Kuldīga Dzīvokļa remonts 
5. Piltenes 23-8, Kuldīga Dzīvokļa remonts
6. Rātskunga 2-10, Kuldīga Inženierkomunikāciju remonts
7. Jelgavas 25-4, Kuldīga Logu vērtņu aizskrūvēšana
8. Kamenes 6, Laidi Plīts, elektrības, santehnikas remonts
9. Piltenes 23-8 Kontrolskaitītāja maiņa
10. Atvari 23, Vilgāle Ūdens skaitītāja maiņa, ventiļa montāža
11. Gudenieki Apsekoti 5 dzīvokļi
12. Piltenes 24-28 Loga maiņa
13. Padure Apsekoti 6 dzīvokļi "Ūšās"

Ēkas pagastos

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Miezīši, Gudenieku pag. Notekreņu tīrīšana
2. Saulītes, Gudenieku pag.  Notekreņu tīrīšana
3. Pīlādži, Gudenieku pag.  Notekreņu tīrīšana un labošana
4. Manģenes 4, Rumbas pag. Ārdurvju automātisko aizvērēju un kāpņu telpu gaismas sensoru uzstādīšana
5. Abavas 5, Rumbas pag. Novērsta elektrības raustīšanās sētas apgaismojumam
6. Priedītes, Kurmāles pag. Demontēts mājas ārsienas apmetums un salabotas bojātās šuves
7.  Teikas, Padures pag. Nomainītas trešā pagraba kanalizācijas caurules
8. Liepas, Padures pag. Nomainītas bojātās slēdzenes pagraba durvīm 2. un 3. kapņu telpā, salaboti kāpņu telpu logi
9. Lieknes, Padures pag. 2.kāpņu telpai uzstādīts jauns gaismas sensors
10. Upītes, Gudenieku pag. Nomainītas pagraba iekšdurvis
11. Pīlādži, Gudenieku pag. Kāpņu telpās salabots logu stiklojums

Ēkas pilsētā

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Ventspils 14, Kuldīga Vējkastes izgatavošana, notekreņu montāža 
2. Raiņa 8, Kuldīga Inženierkomunikāciju remonts, dūmvadi un jumta trepes, jumta remonts 
3. Policijas 13, Kuldīga Skursteņa un šķūņa remonts, notekrenes remonts 
4. Ventspils 13, Kuldīga Skursteņu remonts 
5. Policijas 4, Kuldīga Skursteņu remonts, notekreņu tīrīšana, jumta kores nostiprināšana un noteksistēmas stāvvada montāža.
6. Dzintaru 9, Kuldīga Kanalizācijas stāvvadu nomaiņa 1. kt. malējiem dzīvokļiem no pagraba līdz 5. stāvam
7. Virkas 25, Kuldīga Koplietošanas telpās izgatavotas un nomainītas 2 durvis

Janvāris

Pašvaldības īpašums

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Pūpoli 8, Vārme Dzīvokļa remonts 
2. Ūšas 3, Padures pag. Apkures pievada remonts 
3. Planīcas 10-27, Kuldīga Dzīvokļa remonts 
4. Upītes 6, Gudenieki Grīdas remonts 
5. Zelmeņi, Padures pag. Maisītājkrāna nomaiņa 
6. Briljanti 1, Kabile Dūmvadu remonts 
7. Piltenes 28-49, Kuldīga Dzīvokļa izvākšana 
8. Piltenes 28-52, Kuldīga Dzīvokļa izvākšana 
9. Jelgavas 38-18, Kuldīga Ārdurvju aizskrūvēšana, mantu transportēšana
10. Pētera 2-7, Kuldīga Dzīvokļa izvākšana 
11. Rātskunga 2-27, Kuldīga Logu rokturu montāža 
12. Piltenes 23-8, Kuldīga Dzīvokļa izvākšana
13. Ūšas 6, Padure Atslēgas nomaiņa
14. Atvari, Padures pag. Atslēgas remonts 
15. Apsekoti dzīvokļi  

Ēkas pilsētā

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Policijas 8, Kuldīga Jumta remonts, jumta notekreņu tīrīšana; ēkas/būves vispārīga vizuālā un tehniskā apsekošana
2. Policijas 13, Kuldīga Skursteņa deflektora nomaiņa 
3. Liepājas 53, Kuldīga Izgatavotas un nomainītas sētas durvis
4. Dārza iela 12, Kuldīga 1 kt. virtuves kanalizācijas guļvada remonts - novērsta regulāra guļvada aizdambēšanās
5. Gaismas iela 3, Kuldīga Lietusūdens kanalizācijas stāvvadu nomaiņa 1. un 3. kāpņu telpā