Par mums

ParMumsS

Uzņēmums ir komunālo pakalpojumu sniedzējs Kuldīgā un Kuldīgas novada pagastos. Uzņēmumā strādā 159 profesionāli darbinieki, un par sniegtajiem pakalpojumiem atbild vairākas struktūrvienības:

ĪPAŠUMA STRUKTŪRA

Kapitālsabiedrības 100% īpašnieks ir Kuldīgas novada pašvaldība, kapitālsabiedrība nav dalībnieks citās sabiedrībās.

ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

Skatīt ŠEIT.

GADA PĀRSKATS (par 2015. gadu)

Skatīt ŠEIT.

SAŅEMTAIS PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒJUMS

Ielu ikdienas uzturēšanai - 2015. gadā; 2016. gadā.

Administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības uzturēšanai - 2015. gadā; 2016. gadā.

VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS BUDŽETĀ

2013. - 2015. gads.

IEPIRKUMI

Aktuālā informācija par iepirkumiem atrodama mūsu mājaslapas sadaļā "Iepirkumi". Skatīt ŠEIT.

SAŅEMTIE UN VEIKTIE ZIEDOJUMI

Uzņēmums nav saņēmis un veicis ziedojumus (dāvinājumus).

ATALGOJUMA POLITIKAS PRINCIPI

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" atalgojuma politikas principi ir izstrādāti, pamatojoties uz normatīvajiem tiesību aktiem - Darba likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 533 „Noteikumi par intelektuālā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas pamatmetodiku no valsts budžeta finansējamo institūciju darbiniekiem” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 403 „Noteikumi par fiziskā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas pamatmetodiku no valsts budžeta finansējamo institūciju darbiniekiem”.
Uzņēmuma darba samaksas sistēmas mērķis - vienota un ikvienam saprotama darba samaksas noteikšanas sistēma, kura balstīta uz katra amata vērtību uzņēmuma struktūrā, atbilstoši amatam veicamajiem pienākumiem, un katra darbinieka darba rezultātiem jeb individuālo ieguldījumu.