Nomas tiesību izsole telpām Adatu ielā 9, Kuldīgā

08/08/2019

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" rīko nomas tiesību izsoli nedzīvojamai telpai Adatu ielā 9, Kuldīgā. Telpa atrodas pilsētas centrā Kuldīgas autoostas ēkā. Tuvumā atrodas lielveikali, pārtikas tirgus, sabiedriskais transports un automašīnu stāvlaukums. Ir ērta transporta kustība.

Nomas objekta raksturojoša informācija

Telpu plāns

Izsoles noteikumi

Līgumprojekts

Pieteikums dalībai

 

Nomas objekts/veids: nedzīvojamās telpas.
Adrese: Adatu iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads.
Kadastra Nr. 62010140176001.
Kopējā platība: 27,9 kvadrātmetri.
Lietošanas mērķis: Biroja telpa/pakalpojumu sniegšana/komerctelpa.
Kultūras piemineklis: Nav.
Nomas līguma maksimālais termiņš: 1 gads.

Nomas maksa Izsoles sākumcena tiek noteikta 3.00 EUR/m2 bez PVN mēnesī, izsoles solis 0.17 EUR/m2 bez PVN.

Citi maksājumi:

1. Par patērēto siltumenerģiju pēc piegādātā siltuma daudzuma ēkai saskaņā ar noteikto tarifu, proporcionāli telpu platībai.
2. Par patērēto elektroenerģiju telpās pēc individuālo elektrības kontrolskaitītāja, saskaņā ar noteikto tarifu.
3. Par ūdeni un kanalizāciju telpās pēc individuālo ūdens kontrolskaitītāja rādījumiem, saskaņā ar noteikto tarifu.
4. Nekustamā īpašuma nodoklis – saskaņā ar noteikto nodokļa likmi, proporcionāli telpu platībai pret ēkas kopējo platību.
5. Par sadzīves atkritumiem – pēc izvestā apjoma.

Pretendentu pieteikšanās laiks: līdz 2019. gada 15. augusta 13.00.
Izsoles datums: 2019. gada 15. augusts.
Izsoles laiks: plkst. 13.00.
Izsoles vieta: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads,
2. stāvā, Mazajā zālē.

Izsoles veids: pirmreizēja.

Norises kārtība: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 25722116.

Kontaktpersona
Natālija Freimane
T.: 25722116
E-pasts: natalija.freimane@kuldiga.lv