Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāju sapulcēm

03/06/2019

6. jūnijā būs mājas Piltenes ielā 26, Kuldīgā, sapulce, kurā iedzīvotāji tiks informēti par mājas bilanci un tiks pārrunāts balkona remonts.
12. jūnijā notiks mājas Piltenes ielā 8, Kuldīgā, iedzīvotāju sapulce. Tiks runāts par mājas bilanci, ūdens uzskaiti un citiem jautājumiem.
Sapulču sākums 18.00.