Atkritumu šķirošanā apmāca vairāk nekā 700 Kuldīgas novada bērnu

07/05/2019

Kuldīgas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” vairāku nedēļu garumā realizējusi izglītojošu kampaņu atkritumu šķirošanā “Liksim spēkus kopā un atkritumus atsevišķi!”.

Tajā Kuldīgas novada vispārizglītojošo mācību iestāžu 1. līdz 4. klašu skolēni un bērnudārzu vecāko grupu audzēkņi, viesojoties Dārzniecības ielas atkritumu šķirošanas punktā, apguva pareizu šķirošanu un izzināja atkritumu pārstrādes praktisko pusi.

Vairāku nedēļu garumā SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Zvingule rūpējās, lai bērni no visām novada skolām uzzinātu atkritumu šķirošanas noteikumus, iepazītos ar atkritumu savākšanu, pāršķirošanu un pārstrādi, tā veicinot ne tikai pašu bērnu, bet arī viņu ģimeņu izglītošanu.

Nodarbība sākās ar sarunu par to, kuros konteineros mest šķirotos atkritumus. Piemēram, zilais konteiners paredzēts plastmasas, papīra un metāla atkritumiem, bet dzeltenais – stiklam. Tāpat A. Zvingule bērniem pastāstīja par kapitālsabiedrību un tās ikdienas darbu. Bērniem bija iespēja uzdot jautājumus, kā arī izteikt savas domas par šķirošanu.

Telpās, kurās norit atkritumu pāršķirošana un sapresēšana milzīgās ķīpās, bērni pārliecinājās, ka iedzīvotāji par šķirotajiem atkritumiem uzskata arī tādas lietas, kuras diemžēl nevar nodot otrreizējai pārstrādei. No sašķirotajiem atkritumiem tiek atdalīti, piemēram, plastmasas maisiņi, olu kastītes un tetrapakas, jo šos atkritumus šobrīd nevar pārstrādāt, tādēļ tie tiek pārvirzīti uz sadzīves atkritumiem. Tāpat A. Zvingule pastāstīja, cik svarīgi nemest spuldzītes stiklam paredzētajā konteinerā, kā arī baterijas sadzīves atkritumos. Bērni aplūkoja, kā norit kartona un papīra presēšana milzīgos klučos. Apskatīja sapresēto atkritumu kalnu, kā arī nesen iegādāto atkritumu savākšanas automašīnu.

Pēc visa redzētā un dzirdētā bērni piedalījās praktiskā nodarbībā, kurā apskatīja, kādās nelielās granulās atkritumi, piemēram, plastmasa, tiek pārstrādāta. Izmantojot kartītes ar atkritumu attēliem, vajadzēja sašķirot tās pa pareizajiem konteineriem. Izrādās, ka viens ir dzirdēt, bet otrs – dzirdēto praktiski pielietot. Šāda reāla atkritumu šķirošanas spēle bērniem palīdzēja iegūtās zināšanas nostiprināt. Katrs nodarbību dalībnieks saņēma gotiņas konfekti ar uzņēmuma logo un speciālu uzlīmi – apliecinājumu, ka pamati atkritumu šķirošanā ir apgūti.  30. aprīlī visi izglītotie bērni tikās Kuldīgas kultūras centra lielajā zālē, kurā tiem demonstrēja animācijas filmu par atkritumu šķirošanu.

Attēlā:  "Mazie turlavnieki apgūst pareizu atkritumu šķirošanu".

KĀRĻA KOMAROVSKA teksts un foto