Piedāvājam īrēt/nomāt brīvas telpas Kuldīgā

27/05/2019

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" ir vairākas brīvas telpas, kuras tiek piedāvātas interesentiem īrēt/nomāt.

Dzirnavu iela 18, Kuldīga - telpas atrodas 3. stāvā, platība 100,7 m². Nomas maksa 3 EUR bez PVN.

Pilsētas laukums 4, Kuldīga - 1. stāvā brīva telpa 32,2 kvadrātmetru platībā. Nomas maksa 3,70 EUR bez PVN.

Pilsētas laukums 4, Kuldīga - pagrabstāvā brīva telpa 29,2 kvadrātmetru platībā. Nomas maksa 2,70 EUR bez PVN.

Pilsētas laukums 4, Kuldīga - 3. stāvā brīva telpa 14,9 kvadrātmetru platībā. Nomas maksa 3,70 EUR bez PVN.

Baznīcas iela 9, Kuldīga - 3. stāvā brīva telpa 42,50 kvadrātmetru platībā. Nomas maksa 3 EUR bez PVN.

http://www.kkp.lv/pakalpojumi/ipasuma-apsaimniekosana/iznoma-izire/

Kontaktpersona:

Natālija Freimane
T.: 29342112
E-pasts: natalija.freimane@kuldiga.lv