Pārbauda, kā īrnieki uztur pašvaldības dzīvokļus

27/05/2019

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP) Īpašumu apsaimniekošanas daļas speciālisti mājokļu jautājumos uzsākuši Kuldīgas novada pašvaldības dzīvokļu apsekošanu, lai novērtētu dzīvokļu esošo stāvokli un to, kā īrnieki rūpējas par īpašumu.

Kopš šā gada aprīļa ir jau apsekoti vairāk nekā 40 dzīvokļi Kuldīgā un Kuldīgas novada pagastos.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Īpašumu apsaimniekošanas daļas speciāliste mājokļu jautājumos Ilze Lauva pastāstīja, ka no apsekotajiem dzīvokļiem daži ir ļoti labā, bet lielākoties – labā un apmierinošā. Šiem īrniekiem speciāliste saka paldies par dzīvokļu uzturēšanu labā kārtībā, veicot gan kosmētisko remontu, gan rūpējoties par logiem, durvīm, sanitāro mezglu, apkuri un citām lietām.

Savukārt trīs apsekotie dzīvokļi bijuši katastrofāli nolaistā stāvoklī – piemēsloti, neremontēti, ar sabojātām apkures ierīcēm un sanitārajiem mezgliem, logiem, durvīm, grīdām utt. Sliktā stāvoklī esošie dzīvokļi tiks apsekoti atkārtoti. Ja situācija nebūs uzlabota, tiks lemts par dzīvokļu izīrēšanu citām personām.

Līdz gada beigām plānots apsekot visus, kopskaitā 1071 pašvaldības dzīvokli pilsētā un pagastos.

Pašvaldības dzīvokļu apsekošana ir ļoti apjomīgs un laikietilpīgs darbs. Pēdējā apsekošana tika veikta 2016. gadā, bet pirms tam 2013. gadā.

Apsekojot dzīvokļus tiek novērtēts to tehniskais stāvoklis, piemēram, koka logi, kuriem ļoti bieži nepieciešams atjaunot krāsojumu, lai novērstu to bojāšanos, iekšdurvis, ūdensvads, kanalizācija, apkures ierīces, kuras jālabo pašiem lietotājiem. Speciālisti skatās, vai pēdējos piecos gados ir veikts kosmētiskais remonts. Par remonta veikšanu dzīvojamo telpu iekšpusē jārūpējas dzīvokļa īrniekam. Tas ir atrunāts īres līgumā, kas nosaka, ka ne retāk kā vienu reizi piecos gados jānodrošina dzīvokļa kosmētiskā remonta veikšana īrēto telpu iekšpusē. Tāpat tiek pārbaudīti sanitārie apstākļi.

Ja, KKP darbiniekam ierodoties apskatīt dzīvokli, īrnieka nav mājās, tiek atstāts paziņojums ar tālruņa numuriem un e-pastu pa kuriem sazināties ar speciālistu un vienoties par īrniekam vēlamo laiku dzīvokļa apsekošanai.

Pēc dzīvokļa apsekošanas tiek sagatavots atzinums par dzīvojamo telpu tehnisko stāvokli. Ņemot vērā veiktās fotofiksāžas un sagatavoto atzinumu, īrniekam tiek sagatavota un nosūtīta vēstule ar nepieciešamo darbu veikšanu.

Vairāki dzīvokļi ir ļoti nodzīvoti, kaut gan īres līgums paredz, ka reizi piecos gados, īrniekam jāveic kosmētiskais remonts. Bezdarbības vai cita iemesla rezultātā neveikts kosmētiskais remonts ir par pamatu dzīvojamo telpu īres līguma laušanas ierosināšanai Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļas Dzīvokļu komisijā.

Ir bijuši gadījumi, kad īrnieki dzīvokļus bez pašvaldības ziņas izīrējuši apakšīrniekiem, šādi pierādot, ka pašiem apdzīvojamā platība nav vajadzīga. Šajos gadījumos tiek lemts par līguma laušanu. Atgādinām, ka līgumā ir atrunāts, ka izīrēt pašvaldības dzīvokli trešajai personai ir kategoriski aizliegts. Par šādiem gadījumiem ziņojiet kkp@kuldiga.lv vai pa tālruni 63321963.

Attēlos: "Arī šādu stāvokli nākas konstatēt iedzīvotājiem izīrētajos pašvaldības dzīvokļos".

ANITA ZVINGULE