Sapulces daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem

17/05/2019

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" namu apsaimniekotāji informē:

23. maijā, 18.00, notiks daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Baznīcas ielā 22, Kuldīgā, iedzīvotāju sapulce. Darba kārtībā jautājums par mājas pagalma labiekārtošanas projektu un auto stāvlaukuma izbūvi.

29. maijā, 18.00, notiks daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalna ielā 23, Kuldīgā, iedzīvotāju sapulce. Tēma - malkas šķūņa atjaunošana.

29. maijā, 18.00, būs iedzīvotāju sapulce arī Dārza ielā 12, Kuldīgā.

30. maijā, 18.00, notiks daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rumbas ielā 6, Kuldīgā, iedzīvotāju sapulce. Tiks runāts par siltumtrases ierīkošanu, lai saņemtu centralizēto pilsētas siltumapgādi.