Aicinām rūpīgi iepazīties ar māju pārvaldīšanas tāmēm 2020. gadam!

08/11/2019

No 2019. gada 15. oktobra SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” klientiem ir pieejams savas mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes kopsavilkums 2020. gadam.

Dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes 2020. gadam sastādītas tā, lai nākotnē būtu iespējams veidot apsaimniekošanas maksas līdzekļu uzkrājumu mājām nepieciešamo darbu veikšanai un ikdienas uzturēšanai.

Lai nerastos dažādi pārsteigumi, aicinām pie apsaimniekotāja savlaicīgi un detalizēti iepazīties ar savas mājas pārvaldīšanas tāmi, kuru, izvērtējot māju stāvokli, izstrādājuši speciālisti, apkopojot dzīvojamajai mājai nepieciešamos remonta darbus.

Ja izstrādātajās tāmēs nav norādīts kāds, pēc īpašnieka viedokļa, aktuāls remonts, dzīvokļu īpašniekiem jālemj par nepieciešamo remontdarbu un tā uzkrājuma veidošanas sākšanu.

“Par visiem neskaidrajiem jautājumiem un ierosinājumiem, aicinām iedzīvotājus pie namu apsaimniekotājiem uz sarunu,” uzsver SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Īpašumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Ita Bērziņa.

Ar dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmēm un māju uzturēšanas darba plāniem klientiem ir iespēja iepazīties pie apsaimniekotājiem Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā, iepriekš piesakoties pa tālruni 63321963, pieņemšanas laikos: pirmdienās no 14.00 līdz 18.00, ceturtdienās no 9.00 līdz 12.00.

Tāpat aicinām pievērst uzmanību apsaimniekošanas maksas tarifam, kas mainīsies 2020. gadā.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” savu atlīdzību par ēku apsaimniekošanas pakalpojumu nav palielinājusi kopš 2013. gada. Šajos 6 gados administratīvās izmaksas (ēku tehniskā uzraudzība, finanšu uzskaite, juridiskie pakalpojumi, parādu piedziņa, lietvedība, administratīvās ēkas uzturēšana, informācijas un tehnoloģiju pakalpojumi u.c.) ir palielinājušās sakarā ar kopējo patēriņu cenu palielināšanos, normatīvajos aktos veiktajām izmaiņām un darba spēka izmaksu pieaugumu darba tirgū.

 No 2020. gada 1. janvāra māju pārvaldīšanas un administratīvo pakalpojumu izmaksas paaugstinās, diferencējot tās pēc dzīvojamās platības:

-        mājām virs 1500 m² – administrācijas maksa 0,07 EUR/m²;

-        mājām no 600 līdz 1500 m² – administrācijas maksa 0,11 EUR/m²;

-        mājām no 300 līdz 600 m² – administrācijas maksa 0,13 EUR/m²;

-        mājām zem 300 m² – administrācijas maksa 0,14 EUR/m² vai ne mazāk kā 25 EUR/mēnesī.

Jāpiebilst, ka SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” namu apsaimniekotāji, lai iedzīvotājiem pagastos sniegtu detalizētu un skaidrojošu informāciju par plānoto darbu tāmēm, kā arī, lai atbildētu uz iedzīvotāju jautājumiem, rīko sapulces.

Plānoto sapulču grafiks:

12. novembrī Turlavas pagastā:
• 18.00 Ķikuros – “Jaunā māja”, Ezera iela 8, “Smaļķi”. Norises vieta – Ķikuru bibliotēka.

13. novembrī Turlavas pagastā:
• 18.00 - “Burtnieki”, “Kalmes”, “Meldri”, “Niedres”, “Sarmas”, “Selgas”. Norises vieta – Turlavas tautas nams.

14. novembrī Pelču pagastā:
• 17.30 - “Zaļumi”, Pelči 4. Norises vieta – pagastmāja.

Vēršam jūsu uzmanību, ka arī katram dzīvokļa īpašniekam ir izsūtīta individuāla vēstule ar aicinājumu iepazīties ar ēkas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi nākamajam gadam.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sastādītais uzturēšanas darbu plāns un aprēķinātie pārvaldīšanas maksājumi stāsies spēkā ar 2020. gada 1. janvāri.

ANITA ZVINGULE