Agrāko bērnudārza ēku pārprojektē par dzīvojamo māju

07/10/2019

Kuldīgas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” turpina darbu pie bijušās bērnudārza ēkas Vakara ielā 6, Kuldīgā, pārprojektēšanas, lai ēku pārveidotu par dzīvojamo māju. Līdz ar to Kuldīgā plānots izveidot 14 jaunus dzīvokļus – mājvietu ģimenēm.

Projektu pēc SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” pasūtījuma izstrādā arhitekts Viktors Bērziņš. Projektēšana tiks pabeigta līdz gada beigām.

Pēc kontroltāmju aprēķināšanas un izvērtēšanas, cik šādas ēkas pārbūve izmaksās, tiks lemts par finansējuma avotu – aizņēmumu bankā, privātā investora piesaisti, valsts vai pašvaldības līdzfinansējumu.

2-stāvu ēka pieder SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”. Tās kopējā platība – 994,2 kvadrātmetri. Ēka ir būvēta kā bērnudārzs, izmantota kā bibliotēka un muzeja noliktava.

Pārprojektējot ēku, tajā tiks izveidoti 14 atšķirīga lieluma dzīvokļi.

Ēkai tiks nomainīts jumta segums, siltinātas ārsienas, bēniņu pārsegums un virspamati, labiekārtots pagalms atbilstoši dzīvojamās ēkas prasībām (apstādījumi, celiņi, zāliens, brauktuve ar cieto segumu, atkritumu konteineru laukums) un izbūvēts autotransporta stāvlaukums ar 22 vietām (tai skaitā divas stāvvietas invalīdu transportam). Projektā paredzama esošo lieveņu nojaukšana, to vietā izveidojot ieejas mezglus ar kāpnēm un jumtiem.

Savukārt ēkas apjoms, fasādes, jumta forma un logu ailes tiks maksimāli saglabātas. Arī kāpnes, kāpņu telpas un teritorijas pieejas tiks saglabātas bez izmaiņām. 

Attēlā: "Ēkas Vakara ielā 6 vizualizācija pēc plānotās pārbūves".