Mārtiņsalas sakopšana

03/06/2020

Mārtiņsalā Kuldīgā šogad atkal plīvo Zilais karogs, kas apliecina, ka ūdens ir tīrs un apstākļi atbilst drošai atpūtai. SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" darbinieki rūpīgi kopj Mārtiņsalu, gādājot par iedzīvotājiem patīkamu brīvā laika pavadīšanu.