Uzkopjot kapus, atkritumi ir jāšķiro!

02/06/2020

Lai tiktu atdalīts kompostējamais materiāls no sadzīves atkritumiem, Kuldīgas pilsētas kapsētās – Meža, Kalna un Annas kapos – vairākās vietās uzstādīti konteineri organiskajiem atkritumiem un sadzīves atkritumiem.

Tādējādi SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” kā kapsētu apsaimniekotājs lūdz iedzīvotājus būt atbildīgiem un biomasas konteinerā nekādā gadījumā neizmest sadzīves atkritumus!

Lielajos bioloģisko atkritumu konteineros drīkst izmest tikai zaļos atkritumus – lapas, vecos ziedus, nopļauto zāli, zarus, skujas, smiltis.

Savukārt blakus esošajos sadzīves atkritumu konteineros jāmet: mākslīgie ziedi, plastmasas puķu podi un maisiņi, pudeles, kapu sveces, cimdi, drātis, spaiņi un citi sadzīves atkritumi.

Pie dažām ieejā/izejām kapsētās ir izveidotas arī organisko atkritumu kaudzes, kurās drīkst izmest tikai lapas, vecos ziedus, nopļauto zāli, zarus, skujas un smiltis. Nekādā gadījumā nedrīkst šajās kaudzēs mest sadzīves atkritumus, tādējādi, sabojājot kompostējamo materiālu. Netālu no šīm kaudzēm atrodas sadzīves atkritumu konteineri, kuros tad ir jāmet visi plastmasas izstrādājumi un citi atkritumi, kuri radušies, uzkopjot kapus.

Diemžēl vēl aizvien lielākā daļa kapu apmeklētāji lielajā organisko atkritumu konteinerā, kā arī organisko atkritumu kaudzēs met visu pēc kārtas – trauciņus no kapu svecēm, plastmasas puķes, kastes, lapas, saslaukas utt. Tā darīt nedrīkst! Aicinām atkritumus šķirot, tādējādi veicot nozīmīgu darbu un ieguldījumu vides saudzēšanā!

Un vēl svarīgi atcerēties un katram apelēt pie savas sirdsapziņas, ka kapsētu konteineros ir grēks nelegāli izmest atkritumus no savām mājsaimniecībām. Pie kapiem esošie atkritumu konteineri (gan bioloģiskajiem atkritumiem, gan sadzīves atkritumiem) paredzēti tikai kapu apmeklētāju vajadzībām.

Attēlos: "Biomasai paredzētajos konteineros iedzīvotāji, apkopjot kapus, sametuši arī sadzīves atkritumus".

ANITAS ZVINGULES teksts un foto