Pastaigu laipas Mārtiņsalā

05/05/2020

Katru gadu atnākot pavasarim, Mārtiņsalā no Ventas rumbas līdz peldētavai, izvietojam pastaigu laipas.