Apstiprināts plāns latvāņu ierobežošanai

07/10/2020

24. septembra Kuldīgas novada Domes sēdē deputāti apstiprināja Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu Kuldīgas novadā no 2021. līdz 2025. gadam.

Plāna izpildi uzraudzīs Kuldīgas novada pašvaldības speciālisti, deputāte Sigita Vaivade un Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāvji.

Šā gada siltajā sezonā SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” pašvaldības teritorijās latvāņus pļāva trīs reizes, tomēr tie atauguši. Pļaušana nav bijis veiksmīgs risinājums, tāpēc meklēs citus veidus, kā izplatību ierobežot, piemēram, ķīmisku līdzekļu izmantošanu, sakņu izduršanu.

Izstrādātā plāna ietvaros paredzēts rīkot informatīvu semināru par latvāņu ierobežošanas pasākumiem, kā arī izsūtīt vēstules ar latvāni invadēto teritoriju zemju īpašniekiem ar lūgumu iesniegt plānotos latvāņu ierobežošanas pasākumus. Tāpat pašvaldības speciālisti strādās ar tiem zemju īpašniekiem, kuri nevēlēsies veikt latvāņu ierobežošanas pasākumus. Taču plāna pamatmērķis ir palīdzēt zemju īpašniekiem ar latvāņa izplatību, nevis kādu sodīt.

2021. gadā plānots apkarot latvāņus vairākos zemes gabalos Kuldīgā un Pelču pagastā, turpretim pirmais informatīvais seminārs zemju īpašniekiem, ievērojot visus Covid-19 infekcijas piesardzības pasākumus, būs šajā rudenī.