Klienti lūgti izmantot attālinātās kontaktēšanās formas

01/10/2020

Lai Covid-19 izplatības laikā mazinātu apmeklētāju plūsmu SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” klientu apkalpošanas zālē, Pilsētas laukumā 2, klienti tiek lūgti pēc iespējas vairāk izmantot attālinātās kontaktēšanās formas.

Klientu zāle darbu nav pārtraukusi, bet iedzīvotāji lūgti izvērtēt nepieciešamību ierasties klātienē.

Lūdzam ar mums sazināties:

- pa tālruni 63322380 (Atkritumu apsaimniekošanas daļas dispečere Dārzniecības ielā 9)

- pa tālruni 63321963 (centrālā biroja administratore Pilsētas laukumā 2)

- e-pastā: kkp@kuldiga.lv

- atstāt iesniegumu u.c. dokumentus pastkastītē pie ieejas durvīm

- rakstot iesniegumu uzņēmuma mājaslapā www.kkp.lv, sadaļā "Iesniegumi"

- SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" profilā Feisbukā, mesendžerī.