Alsungas mājas apsaimniekos "Kuldīgas komunālie pakalpojumi"

10/01/2022

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, no 2022. gada 1. janvāra Kuldīgas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” uzsākusi pārvaldīt un apsaimniekot Alsungas pagastā esošās dzīvojamās mājas, kuras nav nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.

Lēmums par Alsungas pagastā esošā dzīvojamā fonda un dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu "Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem" pieņemts 2021. gada 25. novembra Kuldīgas novada domes sēdē.

Kopumā SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Alsungas pagastā apsaimniekos ap 30 dzīvojamo ēku. Šo māju iedzīvotāji informāciju par apsaimniekotāja maiņu saņems arī paziņojumā kopā ar kārtējo rēķinu janvāra mēnesī. Kā arī papildu paziņojumi par jauno apsaimniekotāju tiks izvietoti kāpņu telpās.

Apsaimniekošanas maksu turpmāk iekasēs SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", un tā saglabāsies nemainīga līdz 2022. gada 30. jūnijam. Par izmaiņām apsaimniekošanas maksā, iedzīvotāji tiks iepriekš informēti.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” namu apsaimniekotāju Zani Pirtnieci (t.: 26622960; zane.pirtniece@kuldiga.lv), kura turpmāk gādās par Alsungas pagastā esošajām pilnvarojuma mājām.

Foto: https://lt.wikipedia.org/wiki/Alsunga