Vai jāmaksā papildus, ja blakus konteineram vai virs tā vāka ir uzlikti atkritumu maisi?

05/05/2022

Sadzīves atkritumu konteiners ir pilns tad, ja tā vāku var brīvi aizvērt. Ja vāks brīvi neveras ciet, konteiners skaitās kā pārpildīts. Atkritumi, ko novietojat blakus, vai virs pilna konteinera, skaitās papildu apjoms. Izvešanas laikā veicam foto fiksāciju, un maksa par papildu apjomu tiek aprēķināta atbilstoši sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifam, kas ir 17,34 EUR/m3.