Darbi 2019

Decembris

 

Ēkas pagastos

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Skolotājmāja 1, Snēpeles pag. Inženierkomunikāciju remonts. Elektriķa pakalpojums. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
2. Manģenes 1, Rumbas pag. Jaunu pastkastīšu montāža.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
3. Meldri, Kurmāles pag.  Maģistrālā ūdensvada izbūve. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
4. Alejas, Kurmāles pag. Avārija, atjaunota ūdens padeve.. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
5. Skalbes, Kurmāles pag. Lietus kanalizācijas remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
6.  Kalves, Kurmāles pag. Lietus kanalizācijas stāvvada remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
7.  Virši, Kurmāles pag. Elektriķa pakalpojums. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
8. Zelmeņi, Padures pag. Avārijas remonts - kanalizācijas aizdambējuma likvidēšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
9. Rudupes 6, Rumbas pag. Avārijas remonts - novērsts ūdens caurules plīsums. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
10.  Kalves 2, Kurmāles pag. Avārijas remonts - novērsts kanalizācijas stāvvada bojājums. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
11. Skalbes, Kurmāles pag. Jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
12. Meldri, Kurmāles pag. Notekreņu tīrīšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
13. Burtnieki, Turlavas pag. Avārijas remonts - jumta kores stiprināšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
14. Papardes, Laidu pag. Jumta seguma remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
15. Upesklani, Kurmāles pag. Inženierkomunikāciju avārijas remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
16. Dārza 1, Ēdoles pag. Lokāls jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
17. Tērces-Pārslas, Pelču pag. Notekreņu tīrīšana un notekcauruļu pagarināšana. Kāpņutelpās nomainīti gaismas ķermeņi, uzlikti ar sensoriem. Pagrabā veikts elektrības kabeļa remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.


Ēkas pilsētā

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Skrundas 12, Kuldīga  Jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
2. Baznīcas 18, Kuldīga Jaunas skursteņa tīrāmlūkas montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
3. Ventspils 13, Kuldīga Gaismas sensora iegāde/piegāde.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
4. Ventspils 4, Kuldīga Jumta seguma lokāls remonts.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
5. Baznīcas 22, Kuldīga Notekreņu tīrīšana, jumta remonts.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
6. Baznīcas 19, Kuldīga Konteinera atslēgas montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
7.  Dārza 12, Kuldīga Visu mājas un dzīvokļu skaitītāju nomaiņa. Darbus veic - SANO.
8.  Dārza 12, Kuldīga  Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
9. Gaismas 7, Kuldīga Kanalizācijas pārbūve. Lietus kanalizācijas remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
10. Dzintaru 8, Kuldīga Remonts jumta plaknē. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
11.  Virkas 22, Kuldīga Dakstiņu jumta seguma nostiprināšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
12. Mucenieku 35, Kuldīga Ārdurvju koda atslēgas iekalšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
13.  Piltenes 26, Kuldīga Koplietošanas elektrības atjaunošana kāpņu telpā. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
14. Piltenes 14, Kuldīga  Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi".
15. Planīcas 10, Kuldīga Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
16. Kaļķu 13, Kuldīga Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
17. Gaismas 7, Kuldīga Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
18. Gaismas 3, Kuldīga Elektrības atjaunošana koplietošanas telpā. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
19. Piltenes 14, Kuldīga Jumta lūkas montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
20. Virkas 22, Kuldīga Jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
21. Gaismas 5, Kuldīga Bojātā stāvvada remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
22. Rātskunga 2, Kuldīga Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
23. Dzintaru 10, Kuldīga Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
24. Mucenieku 35b-15, Kuldīga Pēc avārijas novēršanas apsekošanas-defektu akts apdrošinātājiem. Darbu veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Projektēšanas sektors. 
25. Virkas 18, Kuldīga Vizuālā apsekošana - defekta akts. Darbu veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Projektēšanas sektors. 
26. Planīcas 14, Kuldīga Apkures sistēmas apsekošana. Darbu veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Projektēšanas sektors. 
27. Virkas 6a, Kuldīga Apsekošanas un defektu akts par jumta seguma, noteku, nesošo konstrukciju stāvokli. Darbu veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Projektēšanas sektors. 
28. Planīcas 54, Kuldīga Jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
29. Ventspils 51, Kuldīga Jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
30. Piltenes 3, Piltenes 8, Piltenes 23, Ventspils 28, Planīcas 10, Kuldīga Notekreņu tīrīšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
31. Jelgavas 46, Kuldīga Jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
32. Piltenes 28, Kuldīga Lietus kanalizācijas maiņa un nostiprināšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.

Novembris

 

Ēkas pagastos

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Liepziedi, Ozoli, Rendas pag. Inženierkomunikāciju remonts. Avārijas novēršana: ūdens noplūde komunikāciju šahtā. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
2. Virši, Laidu pag. Skursteņa apsekošana, materiālu uzskaite.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
3. Papardes, Laidu pag.  Jumta seguma remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
4. Staburadzes, laidu pag. Jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
5. Cerības, Kabiles pag. Inženierkomunikāciju remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
6.  Priedes, Kurmāles pag. Jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
7.  Meldri, Kurmāles pag. Inženierkomunikāciju remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
8. Upeskalni, Kurmāles pag. Jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
9. Meldri, Kurmāles pag. Elektriķa pakalpojums. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
10.  Manģenes 6, Rumbas pag. Objekta apsekošana, aukstā ūdens filtra remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
11. Abavas 3, Rumbas pag. Apkures sistēmas atjaunošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
12. Manģenes 1, Rumbas pag. Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
13. Kalmes, Turlavas pag. Jumta apsekošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
14. Niedres, Turlavas pag. Avārijas novēršana - 2. kāpņutelpas aukstā guļvada plīsums, pagrabā maģistrālās caurules plīsums. Fasādes remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
15. Burtnieki, Turlavas pag. Kanalizācijas stāvvada maiņa. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
16. Zelmeņi, Padures pag. Demontēti bojātas lapas vadi, uzliktas jaunas lampas un sensori. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.


Ēkas pilsētā

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Gaismas 3, Kuldīga  Siltā ūdens stāvvada ventiļa maiņa. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
2. Virkas 25, Kuldīga Kanalizācijas guļvada remonts pagrabā. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
3. Piltenes 11, Kuldīga Skursteņa remonts.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
4. Dzintaru 2, Kuldīga Jumta remonts.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
5. Virkas 25, Kuldīga Kanalizācijas stāvvada maiņa un 3., 10. un 17. dzīvokļa pieslēgšana pie jaunizbūvētā kanalizācijas stāvvada.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
6. Gaismas 5, Kuldīga Ārdurvju stikla iestiklošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
7.  Dzintaru 2, Kuldīga Kanalizācijas stāvvada remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
8.  Piltenes 14, Kuldīga  Apkures sistēmas atgaisošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
9. Piltenes 26, Kuldīga Nomainīti drošinātāji. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
10. Dzintaru 9, Kuldīga Apkures sistēmas sakārtošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
11.  Lapegļu 6, Kuldīga Lietus kanalizācijas maiņa bēniņos. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
12. Dzintaru 8, Kuldīga Kanalizācijas guļvada sistēmas pārbūve. Fasādes remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
13.  Mucenieku 35a, Kuldīga Fasādes remonts pēc jumtiņu demontāžas. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
14. Dzintaru 10, Kuldīga  Āra kanalizācijas akas vāka montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi".
15. Liepājas 54, Kuldīga Kanalizācijas guļvada remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.

Oktobris


Ēkas pagastos

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Niedres, Turlavas pag. Fasādē veikta ventilācijas lūku nosegšana un apstrāde. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
2. Zelmeņi, Padures pag. Demontēti 3 vecie skursteņi un uzbūvēti jauni.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
3. Burtnieki, Turlavas pag.  Jumta seguma remonts. Avārijas situācijas novēršana stāvvadā 9. dzīvoklī. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
4. Liepas, Ēdoles pag. Kanalizācijas stāvvada bojājuma novēršana. Stāvvada posmu maiņa 16. un 20. dzīvoklī. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
5. Saldenieki - 5, Kurmāles pag. Jumta kores montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
6.  Gobas, Ēdoles pag. Inženierkomunikāciju remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
7.  Liepziedi, Padures pag. Avārijas remonts - salabots tekošs jumts. Apkures sistēmas atgaisošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
8. Zītari, Rendas pag. Jumta/notekcauruļu remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
9. Manģenes 1, Rumbas pag. Elektriķa pakalpojums. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
10.  Teikas, Padures pag. Apkures sistēmas atgaisošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
11. Manģenes 4, Rumbas pag. Ūdens izlaišana/uzpildīšana apkures sistēmai. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
12. Upeskalni, Kurmāles pag. Elektriķa pakalpojumi. Apkures sistēmas uzpildīšana/atgaisošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
13. Dārza 5, Ēdoles pag. Kanalizācijas aizdambējuma likvidēšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
14. Tērces, Kurmāles pag. Kanalizācijas guļvada aizdambējuma novēršana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
15. Virši, Laidu pag. Stāvvada remonts 9. dzīvoklī. 1. kāpņutelpas apsekošana. Skursteņa remonts.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
16. Saldenieki 6, Kurmāles pag. Stāvvada aizdambējuma likvidēšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
17. Dārza 5, Ēdoles pag. 3. kāpņutelpas kanalizācijas aizdambējuma novēršana (avārijas izsaukums). Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
18. Manģenes 1, Rumbas pag. Kanalizācijas aizdambējuma likvidēšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
19. Meldri, Kurmāles pag. Avārijas novēršana, pagaidu variants elektrības atjaunošanai 2. kāpņutelpā.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
20. Kalves, Kurmāles pag. Avārijas novēršana, ūdensvada bojājums. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
21. Veldzes, Snēpeles pag. Avārijas novēršana, 2. kāpņutelpas ūdensvada bojājums. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
22. Ludženieki Gudenieku pag. Kanalizācijas stāvvada maiņa 2. un 5. dzīvoklī. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
23. Vangas skola, laidu pag. Jauna ūdenssūkņa montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
24. Papardes, Laidu pag. Jumta seguma remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
25. Birztalas, Pelču pag. Jumta seguma remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.


Ēkas pilsētā

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Virkas 22, Kuldīga  Inženierkomunikāciju remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
2. Ķelšu 2, Kuldīga Logu nomaiņa. Darbus veic - IMG projekti.
3. Planīcas 14, Kuldīga Ventilācijas skursteņu remonts.  Darbus veic - KORP.
4. Gaismas 7, Kuldīga Ārējo gaismas sensoru pārbaude un remonts.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
5. Piltenes 14, Kuldīga Nolietotās sniega barjeras demontāža un notekreņu tīrīšana.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
6. Gaismas 5, Kuldīga Kanalizācijas guļvadu remonts pagrabā, lai novērstu avārijas nākotnē. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
7.  Gaismas 11, Kuldīga Noteku pagarināšana, lai novadītu lietusūdeni no mājas un izskaloto bedru aizbēršana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
8.  Vakara 1, Kuldīga  Jumta remonts, avārijas novēršana (veco šīfera lokšņu maiņa). Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
9. Gaismas 5, Kuldīga Ārdurvju stiklošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
10. Liepājas 54, Gaismas 3, Rātskunga 2, Kuldīga Bojāto sensoru maiņa. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
11.  Gaismas 7, Kuldīga Kanalizācijas stāvvadu maiņa 21. un 24. dzīvoklī.Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
12. Piltenes 26, Kuldīga Nomainīti drošinātāji. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
13.  Mucenieku 31, Kuldīga Koplietošanas telpas sienas apdares atjaunošana (apmetuma nokalšana, gruntēšana, apmetuma uzklāšana un slīpēšana). Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
14. Vīgriežu 3, Kuldīga  Bērniņu loga nomaiņa. Darbus veic - IMG projekti.
15. Virkas 25, Kuldīga Kanalizācijas stāvvadu nomaiņa un kanalizācijas ventilācijas nomaiņa. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
16. Ķelšu 21, Kuldīga Pagalma seguma atjaunošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" ielu un laukumu apsaimniekošanas daļa.
17. Mucenieku 35A, Kuldīga Izgatavoti mājas ieejas jumtiņi. Darbus veic - SIA "MW Kepsh"
18. Dzintaru 8, Kuldīga Kāpņu telpas margu gumiju atjaunošana un margu remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
19. Dzintaru 8, Kuldīga Elektrības vada pievienošana pie sadales kārbas. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.

Septembris

Pašvaldības īpašums

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Abavas 3-2, Rumbas pag.  Elektrības atjaunošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
2. Virkas 25-25, Kuldīga Vannas istabas krāsošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
3. Gaismas 3-3, Kuldīga Jauna klozetpoda ierīkošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
4. Skuju 1-3, Kuldīga  Plīts montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
5. Policijas 12-8, Kuldīga  Dzīvokļa izvākšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
6. Rātskunga 2-1, Kuldīga  Inženierkomunikāciju remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
7. Rātskunga 2-25, Kuldīga  Dušas aizdambējuma likvidēšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
8.  Gobas 8, Ēdole  Durvju remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
9. Pasts 4, 5, 6, Ēdoles pag. Logu remonts 3 dzīvokļiem. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
10. Piltenes 23-8  Balkona durvju remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
11. "Upeskalni"-19, Kurmāles pag.  Automātslēdžu uzstādīšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
12. Dzintaru 23-10, Kuldīga Logu nomaiņa. Darbus veic - "IMG Logi". 
13. "Kaijas"-3, Kurmāles pag. Podnieka darbi. Meistars - E.Zutis. 
14.  Rātskunga 2, Kuldīga Nomainīts  akumulators 2x (ugunsdrošībai). Veikti ugunsdrošības remontdarbi. Darbus veica - "Mega sargs".
15. "Ūšas", Padures pag.  Ugunsdrošības remontdarbi. Darbus veica - "Mega sargs".
16.  "Upeskalni"-21, 24, Kurmāles pag. Siltuma sistēmas izbūve dzīvokļos. Darbus veica - "JC Grupa". 
17. Piltenes iela 18-32, Kuldīga Elektroinstalācijas izbūve. Darbus veica - "JC Grupa".

Ēkas pagastos

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Ciema iela 2, Rumbas pag. Apsekots ūdensvads un sagatavota darbu izpildes tāme. Darbi tiks turpināti.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
2. "Veldzes", Snēpeles pag. Jauna vējdēļa, vējkastes montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
3. "Rotas", Pelču pag.  Lietus ūdens kanalizācijas caurules montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
4. "Lieknes", Padures pag. Inženierkomunikāciju remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
5. "Virši", Kurmāles pag. Stāvvada caurules nomaiņa. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
6.  "Atmodas", "Bērzi", "Priedes", "Virši", "Viļņi", "Silavas", "Skalbes", "Tērces", "Kalves|, "Priedītes", "Meldri", "Līgotnes", Kurmāles pag. Apkures sistēmas uzpildīšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
7.  "Niedres", Turlavas pag. Remonta darbi jumta plaknē. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
8. Manģenes iela 4, Rumbas pag. Jumta remonts un notekreņu tīrīšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
9. "Saulītes", Gudenieku pag. Kanalizācijas aizdambējuma novēršana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
10.  Dārza iela 2, Ēdoles pag. Jauna atgaisošanas vārsta montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
11. "Upeskalni", Kurmāles pag. Ūdens maģistrāles remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
12. "Zītari", Laidu pag. Inženierkomunikāciju apsekošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
13. "Virši", Laidu pag. Maģistrālā ūdensvada bojājuma novēršana un stāvvada remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
14. Manģenes iela 4, Rumbas pag. Kanalizācijas aizdambējuma likvidēšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
15. "Baloži", Laidu pag. Inženierkomunikāciju remonts pagrabā. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
16. "Skalbes", Kurmāles pag. Siltummezgla noslēgšana un stāvvada iztukšošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
17. "Arkādijas", Snēpeles pag. Kāpņutelpas margu remonts. Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
18. Rudupes iela 6, Rumbas pag. Jumta seguma remonts. Kanalizācijas aizdambējuma likvidēšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
19. "Atmodas", Kurmāles pag. Elektrības atjaunošana.
20. "Liepas", Ēdoles pag. Trepju margu remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
21. "Papardes", Laidu pag. Jumta seguma remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
22. "Meldri", Kurmāles pag. Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
23. "Lieknes", Padures pag. Elektriķa pakalpojumi. Iztīrīts ūdens gružu filtrs. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
24. "Pērles", Kabiles pag. Notekreņu remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
25. "Niedres", Turlavas pag. Iekšējo ūdens komunikāciju remontdarbi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
26. Dārza iela 3, Ēdoles pag. Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
27. "Sniedzes", Snēpeles pag. Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
28. "Jaunsudrabiņi", Kabiles pag. Jumta seguma remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.


Ēkas pilsētā

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Dzintaru 8, Kuldīga  Pagraba logu nomaiņa. Darbus veic - SIA "IMG projekti".
2. Virkas 22, Kuldīga Inženierkomunikāciju remonts. Elektrības sakārtošana pie 25. dzīvokļaDarbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
3. Zaļā 4, Kuldīga Ūdens guļvada bojājuma remonts mājas pagrabā.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
4. Liepājas 49, Kuldīga Lietusūdens kanalizācijas guļvada tīrīšana.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
5. Pureņu 4A, Kuldīga Elektrības sakārtošana/atjaunošana 1.kāpņutelpas pagrabā.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
6. Planīcas 14, Kuldīga 2 elektrības sensoru maiņa. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
7.  Virkas 25, Kuldīga Elektrības sakārtošana 2. stāvā - sensors un 2 spuldzes. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
8.  Dzintaru 8, Kuldīga  Kanalizācijas izvadu maiņa. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
9. Gaismas 3, Kuldīga Apkures sistēmas atgaisošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.

Augusts

Pašvaldības īpašums

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Rātskunga 2-44, Kuldīga Pastkastītes remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
2. "Alejas"-1, Kurmāles pag. Novērsts guļvada aizdambējums. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
3. "Pīlādži"-3, Gudenieku pag.  Ūdens ventiļa maiņa. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
4. Smilšu 25, Kuldīga  Ūdens pumpja montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
5. Virkas 25-25, Kuldīga  Defektu novēršana vannas istabā. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
6. "Upītes", Gudenieku pag.  Inženierkomunikāciju remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
7. "Saulītes"-8, Gudenieku pag. Loga iestiklošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
8.  Pētera 8-1, Kuldīga  Dūmvada remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
9. Gaismas 29-45, Kuldīga  Iekšējās kanalizācijas remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
10. Piltenes 26-2, Kuldīga  Jauna ventiļa montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
11. "Kaijas"-6, Kurmāles pag.  Durvju slēdzenes remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
12. Dārzniecības 4-2, Kuldīga  Ūdens iekšējo tīklu remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
13. Mucenieku 35A, Kuldīga  Jauna ūdens maisītāja montāža. 
14.  "Upeskalni"-19, Kurmāles pag. Apkures sistēmas remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
15. Jelgavas 77-2, Kuldīga Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
16. "Atvari"-14, Padures pag. Atslēgas nomaiņa. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
17. Piltenes 18-32, Kuldīga Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
18.  Liepājas 24-3, Kuldīga Koridora remonts. Darbu veic - "JC Grupa"
19. "Kaijas"-3, Kurmāles pag. Pavarda remonts. Darbu veic - E.Zutis.
20. Liepājas 24-3, Kuldīga Kanalizācijas sistēmas izveide. Darbu veic - "JC Grupa"

Ēkas pagastos

N.p.k.AdreseDarba veids
1. "Lieknes", Padures pag. Izgatavota ziemas smilšu kaste.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
2. "Liepziedi", Padures pag. Jumta seguma lokāls remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
3. "Skalbes", Kurmāles pag.  Jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
4. "Meldri", Kurmāles pag. Novērsti elektrības traucējumi 1. kāpņutelpas pagrabā un 1. stāvā. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
5. "Atmodas", Kurmāles pag. Veikta dzīvokļos esošo ūdens skaitītāju pārbaude. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
6.  "Sniedzes", Laidu pag. Novērsts kanalizācijas aizdambējums. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
7.  Dārza-3, Ēdoles pag. Iztīrītas notekrenes. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
8. Dārza-4, Ēdoles pag. Iztīrītas notekrenes un veikts jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
9. Dārza-5, Ēdoles pag. Veikts jumta seguma remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
10.  Ambulance-7, Snēpeles pag. Novērsts ūdensvada bojājums. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.

Ēkas pilsētā

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Piltenes 28, Kuldīga  Jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
2. Dārzniecības 4, Kuldīga Mājas pieslēgšana Kuldīgas pilsētas centralizētajam ūdenim un kanalizācijai, kā arī iekšējo tīklu pieslēgšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
3. Dārza 12, Kuldīga Notekrenes remonts.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
4. Gaismas 7, Kuldīga Virsjumta remonts.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
5. Mucenieku 35B, Kuldīga Jumta betonēto plākšņu nokalšana un jaunu betonēšana. Novērsts apdraudējums garāmgājējiem.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
6. Liepājas 54, Kuldīga Apsekota elektrība pagrabā un veikta jauno drošinātāju montāža.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
7.  Dzintaru 10, Kuldīga 52 dzīvokļu ūdens skaitītāju pārbaude, lai konstatētu ūdens starpību rašanās iemeslus. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
8.  Gaismas 3, Kuldīga   1. kāpņu telpas izlauzto durvju remonts. Siltummezgla aukstā ūdens caurules nomaiņa. Ēkas apkures sistēmas uzpilde un ūdens padeves atjaunošana. Pie mājas esošo 6 soliņu remonts un atjaunošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
9. Dzintaru 8, Kuldīga  Kāpņu telpu mazo jumtiņu virsmas tīrīšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.

Jūlijs

Pašvaldības īpašums

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Virkas 25-25, Kuldīga Elektriķa pakalpojumi. Durvju vērtnes remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
2. Kaļķu 5-9, Kuldīga Kanalizācijas sūkņa remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
3. Rātskunga 2-7, Kuldīga Logu remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
4. Rātskunga 2-5, Kuldīga Durvju remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
5. "Liepziedi", Rendas pag. Bojāto radiatoru labošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
6. "Kaijas"-6, Vilgāles pag. Dzīvokļa remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
7. Piltenes 20-37, Kuldīga Drošības vārsta maiņa. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
8.  Rātskunga 2-2, Kuldīga Ūdens maisītāja montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
9. Liepājas 24-3  Malkas šķūņa izvākšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
10. "Liepziedi"-11, Rendas pag. Dzīvokļa izvākšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
11.  Rātskunga 2-30, 44, Kuldīga Dzīvokļu izvākšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
12. Ciema 1-1, Rumbas pag. Būvgružu savākšana, transportēšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
13. Jelgavas 38-14, Kuldīga Dzīvokļa remonts. Darbus veic - "JC Grupa".
14.  Virkas 25-33, Kuldīga Dzīvokļa remonts. Darbus veic - "JC Grupa".
15. "Atvari"-7, Rendas pag. Logu nomaiņa. Darbu veic - "IMG Logi". 
16. Jelgavas 50-2, Kuldīga Izbūvēts jauns ķieģeļu pavards. Darbu veic - meistars E.Zutis. 
17. Gaismas 5-55, Kuldīga Loga maiņa. Darbu veic - "IMG Logi".
18.  Virkas 25-33, Kuldīga Logu, durvju maiņa. Darbu veic - "IMG Logi".
19. Kamenes 3, Laidu pag. Logu maiņa. Darbu veic - "IMG Logi".


Ēkas pilsētā

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Vīgriežu 3, Kuldīga  Bēniņu logu montāža. Ārpakalpojums. 
2. Virkas 25, Kuldīga Stāvvadu nomaiņa. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
3. Dzintaru 8, Kuldīga Ūdens noplūdes novēršana.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
4. Liepājas 54, Kuldīga Skārda elementu apsekošana, lai atrastu cēloni lietusūdens notecei uz mājas konstrukcijām.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
5. Mucenieku 35A, Kuldīga Avārijas stāvoklī esošo uzjumteņu demontāža.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
6. Mucenieku 35B, Kuldīga Drūpošā fasādes apmetuma nokalšana un apmešana.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
7.  Dzintaru 6, Dzintaru 9, Gaismas 4, Kuldīga Kāpņu telpu logu tīrīšana. Ārpakalpojums.
8.  Jelgavas 38A, Kuldīga Jumta kores remonts. Malkas novietnes jumta seguma remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
9. Jelgavas 55, Kuldīga Jumta kāpņu izgatavošana, lai nodrošinātu piekļuvi skursteņiem un veiktu to tīrīšanu.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
10. Gaismas 11, Kuldīga Kanalizācijas stāvvada maiņa.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
11.  Piltenes 6, Kuldīga Kanalizācijas akas vāka izgatavošana un montāža mājas pagalmā.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
12. Virkas 22, Kuldīga Atbalsta sienas nostiprināšana.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
13. Dzintaru 6, Kuldīga Virtuves kanalizācijas stāvvadu tīrīšana no bēniņiem līdz pagraba stāvam.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
14. Rātskunga 2, Kuldīga Siltummezgla un silto grīdu apsekošana, lai noteiktu plīsuma vietu.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
15.  Mucenieku 35, Kuldīga Kanalizācijas caurules remonts.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
16. Piltenes 26, Kuldīga Balkona atbalsta sienas remonts.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.

Jūnijs

Pašvaldības īpašums

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Virkas 22-31, Kuldīga Materiālu aprēķināšana un sagāde
2. Smilšu 25-6, Kuldīga Logu vērtnes remonts
3. Alejas 3, Kurmāle  Kanalizācijas aizdambējuma novēršana
4. Alejas 1, Kurmāle Kanalizācijas aizdambējuma novēršana
5. Atvari 7, Renda Dzīvokļa izvākšana
6. Bangas 1, Kurmāle Santehnikas darbi
7. Skuju 1-3, Kuldīga Santehnikas darbi
8.  Pētera 8-4, Kuldīga Logu rūšu iestiklošana
9. Kaijas 2, Kurmāle Elektriķa pakalpojumi
10. Rātskuna 2-1, Kuldīga Dušas maisītāja nomaiņa
11. Ciema 1-1, Mežvalde Podnieka darbi
12. Virkas 22-31, Kuldīga Loga maiņa
13. Kaijas 6, Vilgāle Loga maiņa
14.  Kaijas 5, Vilgāle Logu un durvju maiņa
15. Atvari 7, Renda Logu un durvju maiņa
16. Jelgavas 38-14, Kuldīga Dzīvokļa remonts

Ēkas pagastos

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Saldenieki 5, Kurmāles pag. Notekreņu remonts
2. Jaunmeži, Rendas pag. Jauna kanalizācijas akas vāka izgatavošana/montāža
3. Atvari 1 Avārijas izsaukums - pēc negaisa mājai nepienāk ūdens
4. Dārza 3, Ēdoles pag. Avārijas izsaukums - novērsta ūdens tecēšana no jumta
5. Dārza 5, Ēdoles pag. Avārijas izsaukums - novērsta ūdens tecēšana no jumta

Ēkas pilsētā

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Baznīcas 29, Kuldīga  Betona kāpņu pārbūve 
2. Kalna 10, Kuldīga Skursteņu mūrēšana
3. Kalna 23, Kuldīga Remonta darbi jumta plaknē
4. Ventspils 7, Kuldīga Skursteņa remonts
5. 1905. gada 12, Kuldīga Jumta remonts, notekreņu tīrīšana

6. Dzintaru 6, Kuldīga Elektrības paketslēdžu nomaiņa
7.  Virkas 22, Kuldīga Elektrības paketslēdžu nomaiņa
8.  Dzintaru 10, Kuldīga Notekreņu un lāseņa montāža mājas ielas puses fasādei, jumtiņa virs balkoniem kausēšana
9. Dzintaru 10, Kuldīga Attīrīts jumta segums un veikta jumta paneļu apstrāde, bojātā dekoratīvā apmetuma labošana un krāsošana
10. Jelgavas 38A Žoga būvniecība
11.  Dzintaru 9, Kuldīga Bruģa seguma remonts
12. Ķelšu 2, Kuldīga Jumta seguma remonts
13. Gaismas 5, Kuldīga Siltā ūdens cirkulācijas stāvvada pārbūve
14. Piltenes 8, Kuldīga Ūdens skaitītāja akas izbūve

Maijs

Pašvaldības īpašums

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Piltenes 18-32, Kuldīga Elektriķa pakalpojumi
2. Jelgavas 38-14; 18, Kuldīga Mantu izvākšana
3. Alejas 1, Kurmāle Dzīvokļa remonts
4. Rātskungu 2-2, Kuldīga Santehnikas darbi 
5. Virkas 25-33, Kuldīga Dzīvokļa izvākšana
6. Piltenes 18-32, Kuldīga Elektriķa pakalpojumi
7. Pētera 8-3, Kuldīga Grīdas remonts
8.  Rātskungu 2-1, Kuldīga Durvju montāža
9. Gaismas 5-48, Kuldīga Durvju montāža
10. Sniedzes 5, Laidi Dūmvadu tīrīšana

Ēkas pagastos

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Abavas 3, Rumbas pag. Kanalizācijas sistēmas remonts
2. Gobas, Ēdoles pag. Ārdurvju remonts
3. Ludženieki, Gudenieku pag. Kāpņu telpā nomainīti logi, ārdurvis, remontēts jumts
4. Sniedzes, Laidu pag. Nomainītas kanalizācijas caurules
5. Ziedlejas, Kurmāles pag. No mājas sienas noņemti vīteņaugi, nomainītas pagrabu atslēgas
6. Ziedlejas, Kurmāles pag. Izkrāsots 4. kāpņu telpas 3. stāvs, kurš cieta ugunsgrēkā
7. Abavas 5, Rumbas pag. Kāpņu telpu durvju remonts
8. Jaunmeži, Rendas pag. Nomainīts kanalizācijas akas vāks
9. Manģenes 1, Rumbas pag. Pagraba telpu tehnisko mezglu un gaiteņu sakopšana 3. un 4. kāpņu telpā

Ēkas pilsētā

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Baznīcas 29, Kuldīga  Betona lieveņa un kāpņu remonts 
2. Baznīcas 29, Kuldīga Fasādes apmetuma remonts
3. Kalna 20, Kuldīga Notekreņu tīrīšana 
4. Ventspils 21, Kuldīga Kanalizācijas bedres aizbēršana
5. Baznīcas 22, Kuldīga Ūdens stāvvada remonts

Aprīlis

Pašvaldības īpašums

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Ventspils 31-9, Kuldīga Dzīvokļa izvākšana, dzīvokļa remonts
2. Atvari, Vilgāle Santehniskie darbi 
3. Piltenes 26-2, Kuldīga  Dušas montāža 
4. Saldenieki 5-14, Kurmāle Dzīvokļa remonts 
5. Kuldīga Apsekoti 10 pašvaldības dzīvokļi
6. Kurmāle Apsekoti 6 pašvaldības dzīvokļi

Ēkas pagastos

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Papardes, Laidu pag. Pagrabs attīrīts no noplūdušas kanalizācijas. Attīrīta kanalizācijas caurule, kas ved uz aku
2. Manģenes 10, Rumbas pag. Novērsti bojājumi mājas šahtā dzīvoklim nr. 17
3. Ziedlejas, Kurmāles pag. Noņemti vīteņaugi, kas bojāja mājas ārsienu. Uzlikta jauna pagraba slēdzene
4. Abavas 5, Rumbas pag. Uzstādīti automātiskie durvju aizvērēji trīs kāpņu telpām
5. Lāstekas, Laidu pag. Kanalizācijas un ūdens stāvvadu maiņa
6. Sniedzes, Laidu pag. Novērsta noplūde pagraba kanalizācijas caurulēm
7. Maņģenes 6 un 10, Rumbas pag. Izstrādāti projekti pagalmu labiekārtošanai

Ēkas pilsētā

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Jelgavas 16, Kuldīga  Jumta koka trepju izgatavošana 
2. Alunāna 7, Kuldīga Notekreņu remonts, jumta remonts, kāpņu telpas sienas un griestu apmetuma remonts 
3. Baznīcas 22, Kuldīga Stāvvada remonts 2. un 3. dzīvokļa robežās 
4. Kalna 20, Kuldīga Kredīts mājas fasādes atjaunošanas projektam 
5. Kalna 20, Kuldīga Pagalma labiekārtošanas projekts, darba tāmes apstiprinājums
6. Piltenes 14, Kuldīga Izgatavots un uzstādīts jauns soliņš
7. Piltenes 28, Kuldīga Lietus ūdens izskalotās bedres aizbēršana, veidņa izgatavošana un montāža
8. Dārza 12, Kuldīga Dzīvokļu ūdens skaitītāju pārbaude
9. Mucenieku 31, Kuldīga Sakārtots pagalma segums, iebraucamais ceļš

Marts

Pašvaldības īpašums

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Jelgavas 50-1, Kuldīga Mantu transportēšana 
2. Gaismas 3-13, Kuldīga Mantu transportēšana 
3. Rātskungu 2-2, Kuldīga Jauna klozetpoda montāža
4. Atvari 6, Vilgāle Durvju slēdzenes montāža 
5. Briljanti 1, Kabile Dūmvada odere
6. Liepziedi 21, Ozoli Logu vērtņu iestiklošana
7. Jelgavas 38-18, Kuldīga Dzīvokļa remonts
8. Ventspils 15, Kuldīga Plīts mūrēšana
9. Pētera 8-1, Kuldīga Dedzis dūmvads, apsekots, nodots labot
10. Virkas 25-36, Kuldīga Ārdurvju maiņa
11. Gaismas 3-13, Kuldīga Logu maiņa
12. Atvari 17, Kurmāle Loga un ārdurvju maiņa
13. Saldenieki 5, Kurmāle Logu maiņa
14. Kuldīga Apsekoti 15 dzīvokļi 
15. Laidi  Apsekoti 8 dzīvokļi 

Ēkas pagastos

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Manģenes 4, Rumbas pag. Kāpņu telpās uzstādīti gaismas sensori; sakārtoti elektrības vadi 1. kāpņu telpas pagrabā
2. Lāstekas, Laidu pag. Sakārtota elektroinstalācija 1. un 3. kāpņu telpā 
3. Ezera 8, Turlavas pag. Novērsti defekti pēc LIA projekta prasībām - fasādes remonts, apgaismojuma remonts un bojāto tekņu remonts
4. Atmodas, Kurmāles pag. Apgaismojuma sensora remonts vidējā kāpņu telpā
5. Virši, Laidu pag. Salabots kāpņu telpas apgaismojums divos stāvos pēdējā korpusā
6. Ūšas, Padures pag. Salabots jumts. lai gar skursteni vairs netecētu lietusūdens
7. Niedres 16, Turlavas pag. Salabots caurs jumts
8. Lāstekas 1, Laidu pag. Izbūvēta ūdens skaitītāja pieslēgvieta un novērsta stāvvada "sulošanās"
9. Manģenes 10, Rumbas pag. Nomainīts ūdens drenāžas sūknis 3. pagrabā
10. Kristāli 8, Kabiles pag. Novērsti bojājumi elektrības skapī un dzīvoklī

Ēkas pilsētā

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Ventspils 14, Kuldīga  Jumta plāksnes remonts 
2. Skrundas 22, Kuldīga Ārējo durvju vērtnes remonts 
3. Dārza 10, Kuldīga Jaunas noteksistēmas izbūve sētas puses fasādes pasargāšanai no lietusūdens
4. Gaismas 4, Kuldīga Ūdens maģistrālā vada nomaiņa
5. Liepājas 49, Kuldīga Koku zaru apzāģēšana un koku vainagu sakārtošana
6. Piltenes 14, Kuldīga Fasādes remonts, 2 gaismas sensoru ierīkošana/montāža

Februāris

Pašvaldības īpašums

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Liepziedi 21, Ozoli Sadzīves atkritumu savākšana 
2. Rātskunga 2-10, Kuldīga Dzīvokļa izvākšana 
3. Kamenes 3, Laidi Remontdarbi 
4. Virkas 25-25, Kuldīga Dzīvokļa remonts 
5. Piltenes 23-8, Kuldīga Dzīvokļa remonts
6. Rātskunga 2-10, Kuldīga Inženierkomunikāciju remonts
7. Jelgavas 25-4, Kuldīga Logu vērtņu aizskrūvēšana
8. Kamenes 6, Laidi Plīts, elektrības, santehnikas remonts
9. Piltenes 23-8 Kontrolskaitītāja maiņa
10. Atvari 23, Vilgāle Ūdens skaitītāja maiņa, ventiļa montāža
11. Gudenieki Apsekoti 5 dzīvokļi
12. Piltenes 24-28 Loga maiņa
13. Padure Apsekoti 6 dzīvokļi "Ūšās"

Ēkas pagastos

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Miezīši, Gudenieku pag. Notekreņu tīrīšana
2. Saulītes, Gudenieku pag.  Notekreņu tīrīšana
3. Pīlādži, Gudenieku pag.  Notekreņu tīrīšana un labošana
4. Manģenes 4, Rumbas pag. Ārdurvju automātisko aizvērēju un kāpņu telpu gaismas sensoru uzstādīšana
5. Abavas 5, Rumbas pag. Novērsta elektrības raustīšanās sētas apgaismojumam
6. Priedītes, Kurmāles pag. Demontēts mājas ārsienas apmetums un salabotas bojātās šuves
7.  Teikas, Padures pag. Nomainītas trešā pagraba kanalizācijas caurules
8. Liepas, Padures pag. Nomainītas bojātās slēdzenes pagraba durvīm 2. un 3. kāpņu telpā, salaboti kāpņu telpu logi
9. Lieknes, Padures pag. 2.kāpņu telpai uzstādīts jauns gaismas sensors
10. Upītes, Gudenieku pag. Nomainītas pagraba iekšdurvis
11. Pīlādži, Gudenieku pag. Kāpņu telpās salabots logu stiklojums

Ēkas pilsētā

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Ventspils 14, Kuldīga Vējkastes izgatavošana, notekreņu montāža 
2. Raiņa 8, Kuldīga Inženierkomunikāciju remonts, dūmvadi un jumta trepes, jumta remonts 
3. Policijas 13, Kuldīga Skursteņa un šķūņa remonts, notekrenes remonts 
4. Ventspils 13, Kuldīga Skursteņu remonts 
5. Policijas 4, Kuldīga Skursteņu remonts, notekreņu tīrīšana, jumta kores nostiprināšana un noteksistēmas stāvvada montāža.
6. Dzintaru 9, Kuldīga Kanalizācijas stāvvadu nomaiņa
7. Virkas 25, Kuldīga Koplietošanas telpās izgatavotas un nomainītas 2 durvis

Janvāris

Pašvaldības īpašums

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Pūpoli 8, Vārme Dzīvokļa remonts 
2. Ūšas 3, Padures pag. Apkures pievada remonts 
3. Planīcas 10-27, Kuldīga Dzīvokļa remonts 
4. Upītes 6, Gudenieki Grīdas remonts 
5. Zelmeņi, Padures pag. Maisītājkrāna nomaiņa 
6. Briljanti 1, Kabile Dūmvadu remonts 
7. Piltenes 28-49, Kuldīga Dzīvokļa izvākšana 
8. Piltenes 28-52, Kuldīga Dzīvokļa izvākšana 
9. Jelgavas 38-18, Kuldīga Ārdurvju aizskrūvēšana, mantu transportēšana
10. Pētera 2-7, Kuldīga Dzīvokļa izvākšana 
11. Rātskunga 2-27, Kuldīga Logu rokturu montāža 
12. Piltenes 23-8, Kuldīga Dzīvokļa izvākšana
13. Ūšas 6, Padure Atslēgas nomaiņa
14. Atvari, Padures pag. Atslēgas remonts 
15. Apsekoti dzīvokļi  

Ēkas pilsētā

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Policijas 8, Kuldīga Jumta remonts, jumta notekreņu tīrīšana; ēkas/būves vispārīga vizuālā un tehniskā apsekošana
2. Policijas 13, Kuldīga Skursteņa deflektora nomaiņa 
3. Liepājas 53, Kuldīga Izgatavotas un nomainītas sētas durvis
4. Dārza iela 12, Kuldīga 1 kt. virtuves kanalizācijas guļvada remonts - novērsta regulāra guļvada aizdambēšanās
5. Gaismas iela 3, Kuldīga Lietusūdens kanalizācijas stāvvadu nomaiņa 1. un 3. kāpņu telpā