Novembris

 

Ēkas pagastos

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Liepziedi, Ozoli, Rendas pag. Inženierkomunikāciju remonts. Avārijas novēršana: ūdens noplūde komunikāciju šahtā. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
2. Virši, Laidu pag. Skursteņa apsekošana, materiālu uzskaite.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
3. Papardes, Laidu pag.  Jumta seguma remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
4. Staburadzes, laidu pag. Jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
5. Cerības, Kabiles pag. Inženierkomunikāciju remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
6.  Priedes, Kurmāles pag. Jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
7.  Meldri, Kurmāles pag. Inženierkomunikāciju remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
8. Upeskalni, Kurmāles pag. Jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
9. Meldri, Kurmāles pag. Elektriķa pakalpojums. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
10.  Manģenes 6, Rumbas pag. Objekta apsekošana, aukstā ūdens filtra remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
11. Abavas 3, Rumbas pag. Apkures sistēmas atjaunošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
12. Manģenes 1, Rumbas pag. Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
13. Kalmes, Turlavas pag. Jumta apsekošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
14. Niedres, Turlavas pag. Avārijas novēršana - 2. kāpņutelpas aukstā guļvada plīsums, pagrabā maģistrālās caurules plīsums. Fasādes remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
15. Burtnieki, Turlavas pag. Kanalizācijas stāvvada maiņa. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
16. Zelmeņi, Padures pag. Demontēti bojātas lapas vadi, uzliktas jaunas lampas un sensori. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.


Ēkas pilsētā

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Gaismas 3, Kuldīga  Siltā ūdens stāvvada ventiļa maiņa. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
2. Virkas 25, Kuldīga Kanalizācijas guļvada remonts pagrabā. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
3. Piltenes 11, Kuldīga Skursteņa remonts.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
4. Dzintaru 2, Kuldīga Jumta remonts.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
5. Virkas 25, Kuldīga Kanalizācijas stāvvada maiņa un 3., 10. un 17. dzīvokļa pieslēgšana pie jaunizbūvētā kanalizācijas stāvvada.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
6. Gaismas 5, Kuldīga Ārdurvju stikla iestiklošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
7.  Dzintaru 2, Kuldīga Kanalizācijas stāvvada remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
8.  Piltenes 14, Kuldīga  Apkures sistēmas atgaisošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
9. Piltenes 26, Kuldīga Nomainīti drošinātāji. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
10. Dzintaru 9, Kuldīga Apkures sistēmas sakārtošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
11.  Lapegļu 6, Kuldīga Lietus kanalizācijas maiņa bēniņos. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
12. Dzintaru 8, Kuldīga Kanalizācijas guļvada sistēmas pārbūve. Fasādes remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
13.  Mucenieku 35a, Kuldīga Fasādes remonts pēc jumtiņu demontāžas. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
14. Dzintaru 10, Kuldīga  Āra kanalizācijas akas vāka montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi".
15. Liepājas 54, Kuldīga Kanalizācijas guļvada remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.