Septembris

Pašvaldības īpašums

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Abavas 3-2, Rumbas pag.  Elektrības atjaunošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
2. Virkas 25-25, Kuldīga Vannas istabas krāsošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
3. Gaismas 3-3, Kuldīga Jauna klozetpoda ierīkošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
4. Skuju 1-3, Kuldīga  Plīts montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
5. Policijas 12-8, Kuldīga  Dzīvokļa izvākšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
6. Rātskunga 2-1, Kuldīga  Inženierkomunikāciju remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
7. Rātskunga 2-25, Kuldīga  Dušas aizdambējuma likvidēšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
8.  Gobas 8, Ēdole  Durvju remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
9. Pasts 4, 5, 6, Ēdoles pag. Logu remonts 3 dzīvokļiem. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
10. Piltenes 23-8  Balkona durvju remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
11. "Upeskalni"-19, Kurmāles pag.  Automātslēdžu uzstādīšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
12. Dzintaru 23-10, Kuldīga Logu nomaiņa. Darbus veic - "IMG Logi". 
13. "Kaijas"-3, Kurmāles pag. Podnieka darbi. Meistars - E.Zutis. 
14.  Rātskunga 2, Kuldīga Nomainīts  akumulators 2x (ugunsdrošībai). Veikti ugunsdrošības remontdarbi. Darbus veica - "Mega sargs".
15. "Ūšas", Padures pag.  Ugunsdrošības remontdarbi. Darbus veica - "Mega sargs".
16.  "Upeskalni"-21, 24, Kurmāles pag. Siltuma sistēmas izbūve dzīvokļos. Darbus veica - "JC Grupa". 
17. Piltenes iela 18-32, Kuldīga Elektroinstalācijas izbūve. Darbus veica - "JC Grupa".

Ēkas pagastos

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Ciema iela 2, Rumbas pag. Apsekots ūdensvads un sagatavota darbu izpildes tāme. Darbi tiks turpināti.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
2. "Veldzes", Snēpeles pag. Jauna vējdēļa, vējkastes montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
3. "Rotas", Pelču pag.  Lietus ūdens kanalizācijas caurules montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
4. "Lieknes", Padures pag. Inženierkomunikāciju remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
5. "Virši", Kurmāles pag. Stāvvada caurules nomaiņa. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
6.  "Atmodas", "Bērzi", "Priedes", "Virši", "Viļņi", "Silavas", "Skalbes", "Tērces", "Kalves|, "Priedītes", "Meldri", "Līgotnes", Kurmāles pag. Apkures sistēmas uzpildīšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
7.  "Niedres", Turlavas pag. Remonta darbi jumta plaknē. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
8. Manģenes iela 4, Rumbas pag. Jumta remonts un notekreņu tīrīšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
9. "Saulītes", Gudenieku pag. Kanalizācijas aizdambējuma novēršana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
10.  Dārza iela 2, Ēdoles pag. Jauna atgaisošanas vārsta montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
11. "Upeskalni", Kurmāles pag. Ūdens maģistrāles remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
12. "Zītari", Laidu pag. Inženierkomunikāciju apsekošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
13. "Virši", Laidu pag. Maģistrālā ūdensvada bojājuma novēršana un stāvvada remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
14. Manģenes iela 4, Rumbas pag. Kanalizācijas aizdambējuma likvidēšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
15. "Baloži", Laidu pag. Inženierkomunikāciju remonts pagrabā. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
16. "Skalbes", Kurmāles pag. Siltummezgla noslēgšana un stāvvada iztukšošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
17. "Arkādijas", Snēpeles pag. Kāpņutelpas margu remonts. Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
18. Rudupes iela 6, Rumbas pag. Jumta seguma remonts. Kanalizācijas aizdambējuma likvidēšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
19. "Atmodas", Kurmāles pag. Elektrības atjaunošana.
20. "Liepas", Ēdoles pag. Trepju margu remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
21. "Papardes", Laidu pag. Jumta seguma remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
22. "Meldri", Kurmāles pag. Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
23. "Lieknes", Padures pag. Elektriķa pakalpojumi. Iztīrīts ūdens gružu filtrs. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
24. "Pērles", Kabiles pag. Notekreņu remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
25. "Niedres", Turlavas pag. Iekšējo ūdens komunikāciju remontdarbi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
26. Dārza iela 3, Ēdoles pag. Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
27. "Sniedzes", Snēpeles pag. Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
28. "Jaunsudrabiņi", Kabiles pag. Jumta seguma remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.


Ēkas pilsētā

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Dzintaru 8, Kuldīga  Pagraba logu nomaiņa. Darbus veic - SIA "IMG projekti".
2. Virkas 22, Kuldīga Inženierkomunikāciju remonts. Elektrības sakārtošana pie 25. dzīvokļaDarbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
3. Zaļā 4, Kuldīga Ūdens guļvada bojājuma remonts mājas pagrabā.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
4. Liepājas 49, Kuldīga Lietusūdens kanalizācijas guļvada tīrīšana.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
5. Pureņu 4A, Kuldīga Elektrības sakārtošana/atjaunošana 1.kāpņutelpas pagrabā.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
6. Planīcas 14, Kuldīga 2 elektrības sensoru maiņa. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
7.  Virkas 25, Kuldīga Elektrības sakārtošana 2. stāvā - sensors un 2 spuldzes. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
8.  Dzintaru 8, Kuldīga  Kanalizācijas izvadu maiņa. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
9. Gaismas 3, Kuldīga Apkures sistēmas atgaisošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.