Kontakti

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi"

Vienotais reģistrācijas numurs 56103000221.
PVN maksātāja reģistrācijas numurs LV56103000221.
Juridiskā adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.
Adrese korespondencei: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.

Banku konti

SEB bankaKods: UNLALV2X. Konts: LV92UNLA0011000508704 - uzņēmumiem.
SEB banka. Kods: UNLALV2X. Konts: LV98UNLA0050005756037 - privātpersonām.
DNB banka. Kods: RIKOLV2X. Konts: LV20RIKO0002013015816.
Swedbank. Kods: HABALV22. Konts: LV97HABA0551016071462.
Norvik banka. Kods: LATBLV22. Konts: LV67LATB0002010107591.

Darba laiks

Pilsētas laukumā 2: P. 8–18, O., T., C. 8–17, P. 8–16. 
Dārzniecības ielā 9: P., O., T., C., P. 8-17.

Pēteris Gobzemis, valdes priekšsēdētājs. Apmeklētāju pieņemšana, piesakoties pa T.: 63321963, e-pastu: kkp@kuldiga.lv.

Avārijas dienests 24h diennaktī T.: 63322833
Uzziņu operatore T.: 63321963 
Dispečere (Tehniskā bāze un atkritumu apsaimniekošana) 
T.: 63322380

Kontaktforma saziņai