Iesniegumi

Iesniegumu Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem Jūs varat iesniegt elektroniskā formātā, aizpildot blakus esošajā formā visus ar zvaigznīti atzīmētos laukus.

Iesnieguma veidlapas drukājamo versiju var lejupielādēt zemāk.