Iesniegumi

Iesniegumu Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem Jūs varat iesniegt elektroniskā formātā, aizpildot blakus esošajā formā visus ar zvaigznīti atzīmētos laukus.

Iesnieguma veidlapas drukājamo versiju var lejupielādēt zemāk.

Iesniegumus ir iespējams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.

SLĒDZOT LĪGUMU AR MUMS PAR JEBKĀDU PAKALPOJUMU SNIEŠANU, OGLIBĀTI JĀPIEVIENO ARĪ ĪPAŠUMA APLIECINOŠS DOKUMENTS (Zemesgrāmata, īres līgums vai nomas līgums)!

Uzņēmumiem papildus jāpievieno arī izziņa par to, kas ir paraksttiesīgā persona, kā arī uzņēmuma reģistrācijas apliecība.

  • Fiziska persona
  • Juridiska persona
Atzīmējiet augstāk redzamo atzīmi ka neesat robots. Tas nepieciešams, lai aizsargātu formu no automatizētas aizpildīšanas.
Atzīmējiet augstāk redzamo atzīmi ka neesat robots. Tas nepieciešams, lai aizsargātu formu no automatizētas aizpildīšanas.