Īpašumu apsaimniekošana

Pieņemšana pie speciālistiem: pirmdienās 14.00-18.00 un ceturtdienās 9.00-12.00, iepriekš piesakoties.

Pieteikšanās pie namu apsaimniekotājiem:

  • E-pastā (skatīt zemāk speciālistu e-pastus)
  • Pa t.: 63321963

Ierodoties sarunātajā laikā, klientam jāpiesakās SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Klientu apkalpošanas zālē (Pilsētas laukumā 2, 1. kabinetā, ienākot pa ārdurvīm uzreiz pa kreisi).

Ita Berzina L3

Ita Bērziņa
Īpašumu apsaimniekošanas daļas vadītāja
T.: 25714928
E-pasts: ita.berzina@kuldiga.lv

 

 

 

Lauris Berzinas 2023Lauris Bērziņš
vecpilsētas namu apsaimniekotājs
T.: 63321963
E-pasts: lauris.berzins@kuldiga.lv

 

 

 

 

Natalija 2020

Natālija Freimane
nedzīvojamo telpu/komerctelpu apsaimniekotāja
T.: 63321963
E-pasts: natalija.freimane@kuldiga.lv

 

 

 

Ilze Lauva 2021Ilze Lauva
pašvaldības dzīvokļu apsaimniekotāja
T.: 63321963
E-pasts: ilze.lauva@kuldiga.lv

 

 

 

 

Zane2

Zane Pirtniece
pagastu namu apsaimniekotāja
T.: 63321963
E-pasts: zane.pirtniece@kuldiga.lv