Biežāk uzdotie jautājumi

Biežāk uzdotie jautājumi

Viennozīmīgi elektroniski izsūtīti rēķini uz klientu norādītajiem e-pastiem ir izdevīgākais un ekonomiskākais rēķinu saņemšanas veids, jo no 1. marta rēķini papīra formātā ir par maksu – 0,96 eiro par rēķinu. Lai saņemtu rēķinus e-pastā, jāsūta pieteikums uz e-pasta adresi: kkp@kuldiga.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi un e-pastu, kur vēlaties rēķinus saņemt.

Cenas veidošanos nosaka vairāki faktori, kurus sasummējot tiek iegūta atkritumu apsaimniekošanas maksa. Kuldīgas pilsētā un pagastos maksa par sadzīves atkritumiem veidojas no tarifa par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Pentuļi” Ventspils novada Vārves pagastā, no Dabas resursa nodokļa un no SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksas.

Kopš 2017. gada 1. novembra sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Kuldīgas novadā ir 17,35 eiro par vienu kubikmetru sadzīves atkritumu.

Kopš 2018. gada 1. janvāra, lai segtu transporta izmaksas, ir piemērota samaksa (2,21 eiro par 240 litru konteineru) šķiroto atkritumu savākšanai no privātmājām.

Esam izstrādājuši speciālu instruktāžu (skatīt attēlu), lai katrs iedzīvotājs viegli orientētos un saprastu, kurus atkritumus var atšķirot un nodot kā šķirotos atkritumus. Instrukcija regulāri tiek pārskatīta un aktualizēta.

ATKRITUMU SKIROSANA 2021

Šķirojot atkritumus, pievērsiet uzmanību vairākām lietām:

Kāpēc konteinerā nevar mest necaurspīdīgas PET pudeles?

- nevar mest necaurspīdīgas pudeles, kurām plastmasa ir ar spīdumu, jo šim plastmasas izstrādājumam ir metāla piejaukums. Līdz ar to pārstrādātāji, šādas pudeles nepieņem.

Vai konteinerā nevar mest gaļas produktu un ēdiena iepakojumu arī tad, ja tas ir labi izmazgāts?

- nē, nevar, jo vienalga tur ir šī tauku kārta, kas, pārstrādājot materiālu, var izraisīt aizdegšanos.

Vai konteinerā var mest ne tikai pudeles un kanniņas, bet arī plastmasas kārbiņas?

- konteinerā var mest tikai plastmasas izstrādājumus ar marķējumu PET (trīsstūris ar numuru 1), HDPE (trīsstūris ar numuru 2).

Vai konteinerā var mest glancētus žurnālus?

- jā, var.

Kāpēc grāmatas ir jāmet bez vākiem?

- tāpēc, ka biezie vāki ir ražoti no vairākkārtēji pārstrādāta papīra, kuru tālāk vairs nevar pārstrādāt. Papīru var pārstrādāt 7-8 reizes.

Vai drīkst mest tīras smaržu pudelītes?

- nē.

Vai drīkst mest fotorāmīšu un mēbeļu stiklu?

- nē.

Vai drīkst mest plastmasas lentes?

- tikai, ja uz šīm lentām ir marķējums PET (trīsstūris ar numuru 1), HDPE (trīsstūris ar numuru 2).

Vai drīkst mest izskalotas eļļas pudeles?

- nē.

Vai drīkst mest arī citus metāla priekšmetus (aerosolu flakonus, zobratus, atslēgas u.c.)?

- aerosolus nē, bet citus izstrādājums no metāla var.

Vai drīkst mest iepirkumu maisiņus?

- tikai, ja ir marķējums PET (trīsstūris ar numuru 1), HDPE (trīsstūris ar numuru 2).

Kur pēc tam nonāk dalīti vāktie atkritumi?

- tiek tiek nodoti vairākiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar atkritumu pārstrādi.

Šķirotos atkritumus bez maksas var nodot Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, šādā darba laikā:

P. 9.00-12.00 13.00-19.00
O. 9.00-12.00 13.00-16.00
T. 9.00-12.00 13.00-16.00
C. 9.00-12.00 13.00-16.00
P. 9.00-12.00 13.00-16.00
S. 9.00-12.00Ienāciet SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” mājaslapā www.kkp.lv un nododiet skaitītāja rādījumus par patērēto ūdeni ātri un ērti sadaļā “Skaitītāja rādījumu nodošana” vai arī, ievadot adresi – https://manskkp.lv/auth/login.

Skaitītāja rādījumi par patērēto ūdeni ir jānodod tiem klientiem, kuriem SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” izraksta rēķinus par patērēto ūdeni.

Rādījumi par kārtējo mēnesi jānodod līdz nākamā mēneša 3. datumam.

Tikties ar speciālistiem klātienē var pirmdienās no 14.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no 9.00 līdz 12.00, iepriekš pierakstoties pa tālruni 63321963 vai SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” birojā Pilsētas laukumā 2, 1. kabinetā (1.stāvā).

Vienmēr esiet laipni gaidīti mūsu Klientu apkalpošanas daļā – Pilsētas laukumā 2, 1. kabinetā. Tālrunis 63321963, e-pasts: kkp@kuldiga.lv.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Klientu apkalpošanas daļas darba laiks:

pirmdienās 8.00 – 18.00,

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00 – 17.00,

piektdienās 8.00 – 16.00.

UDENS PATERINA STARPIBA 2 GAT

Ūdens patēriņa starpību problēma ir kļuvusi aktuāla kopš brīža, kad par piegādāto ūdens daudzumu mājas iedzīvotājiem ir jānorēķinās pēc kopējā mājas ievadskaitītāja rādījuma. Tas nozīmē, ka tam ūdens patēriņam, ko iedzīvotāji uzrāda pēc savos dzīvokļos uzstādīto individuālo ūdens skaitītāju rādījumiem, vēl tiek pieskaitīta starpība, kas rodas uz māju kopumā.

Nelielas ūdens starpības būs vienmēr

Ūdens patēriņa starpības ir, un vienmēr būs, jo tie ir daudzi mērinstrumenti – skaitītāji, kas strādā uz visu māju. Arī tad, ja visus mērinstrumentus nolasa vienā laikā, veidojas ūdens patēriņa starpība. Tas saistīts ar to, ka šiem skaitītājiem atšķiras precizitātes klase un citi tehniskie izbūvēšanas parametri. Uz skaitītāja ir rakstītas divas klases, norādot, kāda ir precizitāte, novietojot to vertikāli un horizontāli. Skaitītājs var būt iebūvēts mazliet slīpi, pirms un arī pēc skaitītāja var nebūt atbilstošs cauruļu garums, jo ne visur var precīzi iebūvēt, kā tas būtu nepieciešams pēc tehniskajiem noteikumiem. Ūdens patēriņu skaitītāji nolasa precīzi, bet ražotājs ir paredzējis šo pieļaujamo kļūdas koeficientu. Neviens skaitītājs nav ar precizitāti nulle. Ja skaitītāju ir daudz, kā tas ir daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, tad tomēr ūdens patēriņa starpības būs.

Problēma ir arī tā, ka visā mājā skaitītāju rādījumi netiek nolasīti vienlaicīgi. Tiek nolasīts ievadskaitītājs, tad iedzīvotāji nolasa savus skaitītājus ar vairāku dienu atšķirību, nenolasa precīzi, noapaļo ciparus, un tas viss rada ūdens patēriņa starpības.

Arī attālināti nolasāmajiem ūdens skaitītājiem, veidojas starpības. Šīs starpības pilnībā novērst nevar, bet var samazināt līdz optimālajam minimumam, piemēram, no 1 līdz 4% robežās.

Gadu gaitā ir pierādījies, ka starpību rašanās galvenais iemesls ir negodprātīgi ūdens patērētāji, kuri izmanto dažādas viltības, lai neuzrādītu patieso patēriņu. Starpības var rasties arī tehnisku iemeslu dēļ, taču šādi gadījumi ir salīdzinoši reti un tos ir viegli konstatēt.

Atgādinām, ka kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks norēķinās par karstā un aukstā ūdens patēriņu, ir noteikta Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.

Ūdens patēriņa pārrēķināšana

Ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvokļa īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam.

Šāda aprēķinu veikšanas kārtība ir piemērojama līdz brīdim, kamēr dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē vienosies par citu saņemto pakalpojumu apmaksas kārtību, t.sk., ūdens patēriņa starpību sadali.

Ja karstā un aukstā ūdens patēriņa aprēķinā tiek izmantoti skaitītāji un dzīvokļa īpašnieks ir nodevis ūdens skaitītāju rādījumus apsaimniekotājam, aprēķins tiek veikts atbilstoši skaitītāja rādījumiem, ņemot vērā arī ūdens zudumus, kas tiek aprēķināti proporcionāli uz visiem dzīvokļu īpašniekiem.

Ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp dzīvokļu īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā), kuri: nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas; kuru atsevišķajos īpašumos nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji; kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi; kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Pārvaldnieks jāinformē par prombūtni

Dzīvokļa īpašniekam pārvaldnieka noteiktajā kārtībā un termiņā katru mēnesi ir jānolasa ūdens skaitītāja rādījumi un jānodod tos pārvaldniekam aprēķinu veikšanai. Ja prombūtnes dēļ dzīvokli neizmanto neviena persona un dzīvokļa īpašnieks nevar iesniegt informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu, dzīvokļa īpašniekam par to iepriekš ir jāinformē pārvaldnieks. Ja dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vai nav informējis par prombūtni, pārvaldnieks aprēķina ūdens patēriņu atsevišķajam īpašumam, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas.

Ūdens patēriņa starpība lielāka par 20%?

MK noteikumi nosaka, ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas lielāka par 20%, un ir saņemts attiecīgs dzīvokļa īpašnieka iesniegums, tad pārvaldnieks divu mēnešu laikā noskaidro ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus, kā arī rakstiski informē dzīvokļu īpašniekus par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšanai un kopā ar dzīvokļu īpašniekiem izvērtē iespēju tos īstenot.

Attālinātā sistēma atmaksājas

Kā viens no ūdens starpību samazināšanas pasākumiem, var būt arī attālināti nolasāmu skaitītāju uzstādīšana visai mājai. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” jau šobrīd piedāvā ieviest attālināto nolasīšanas sistēmu. Tas ir maksas pakalpojums, bet, tādu ieviešot, ūdens starpības ir novērstas līdz optimālajam minimumam. Turklāt iedzīvotājiem vairs nav jāatceras katru mēnesi nodot ūdens skaitītāja rādījumus. Taču šādā gadījumā 100% visai mājai ir jāuzliek attālināti nolasāmi ūdens skaitītāji gan karstajam, gan aukstajam ūdenim.

Aicinām iedzīvotājus iniciēt kopsapulces un kopā ar apsaimniekotāju pieņemt savai mājai vispiemērotāko risinājumu.

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" veic ūdens skaitītāju uzstādīšanu un plombēšanu. Ja jums nepieciešams veikt ūdens skaitītāja maiņu, zvaniet un piesakiet to pa tālruni 63321968.

Cena par pakalpojumiem

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" (KKP) ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas, plombēšanas cenrādis (aktualizēts 2018. gada februārī):

Npk Nosaukums Mērv. Daudzums Cena EUR
bez PVN
PVN
21%
Cena EUR
ar PVN
1. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP atkārtoti verificētais ūdens patēriņa skaitītājs) gb 1 14,26 2.99 17.25
2. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP atkārtoti verificētais ūdens patēriņa skaitītājs) gb 2 27.89 5.86 33.75
3. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP atkārtoti verificētais ūdens patēriņa skaitītājs) gb 3 40.99 8.61 49.60
4. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP atkārtoti verificētais ūdens patēriņa skaitītājs) gb 4 53.55 11.25 64.80
5. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP atkārtoti verificētais ūdens patēriņa skaitītājs) gb 5 65.54 13.76 79.30
6. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP jauns ūdens patēriņa skaitītājs) gb 1 19.01 3.99 23.00
7. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP jauns ūdens patēriņa skaitītājs) gb 2 37.48 7.87 45.35
8. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP jauns ūdens patēriņa skaitītājs) gb 3 55.37 11.63 67.00
9. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP jauns ūdens patēriņa skaitītājs) gb 4 72.73 15.27 88.00
10. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP jauns ūdens patēriņa skaitītājs) gb 5 89.59 18.81 108.40
11. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (klienta ūdens patēriņa skaitītājs) gb 1 10.21 2.14 12.35
12. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (klienta ūdens patēriņa skaitītājs) gb 2 19.88 4.17 24.05
13. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (klienta ūdens patēriņa skaitītājs) gb 3 29.01 6.09 35.10
14. Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana gb 1 7.03 1.48 8.51
15. Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana gb 2 13.83 2.90 16.72
16. Ūdens patēriņa skaitītāja pārbaude reizes 1 6.82 1.43 8.25
17. Jauna skaitītāja ierīkošana gb  1  53.72  11.28  65.00
18. Ūdens padeves slēgšana   gb     18.00  3.78  21.78

Uzsākot ūdens skaitītāju nomaiņu, izvērtējot veicamo darbu sarežģītības pakāpi (apgrūtināta piekļuve ūdens skaitītāju atrašanās vietai, cauruļu sliktais tehniskais stāvoklis vai citi apgrūtinoši darbu apstākļi, kas var paildzināt ūdens skaitītāju nomaiņas laiku vai prasa papildus materiālu izmantošanu), šī pakalpojuma cena var tikt paaugstināta par 20%.

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" kā Kuldīgas autoostas apsaimniekotājs izveidojusi Kuldīgas autoostas mājaslapu internetā www.kuldigasautoosta.lv. Mājaslapā varat uzzināt jaunāko informāciju par veiktajām izmaiņām maršrutos, kā arī iepazīties ar Kuldīgas novada un tālsatiksmes autobusu kustības grafiku.

Kuldīgas autoosta:

Adrese: Adatu iela 9, Kuldīga
T.:  +371 63322061
E-pasts: Darba laiks: Katru dienu 5.00 - 20.00

Ar ugunsdrošības instrukciju var iepazīties ŠEIT vai

http://www.kkp.lv/pakalpojumi/ipasuma-apsaimniekosana/new-page-2/.

Ar ugunsdrošības instrukciju, kas izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, aicinām iepazīties daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus, īrniekus, valdītājus un nomniekus.

Šī ugunsdrošības instrukcija nosaka prasības, kas jāievēro daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem, valdītājiem un nomniekiem, lai novērstu ugunsnedrošu situāciju rašanos, piedalītos ugunsgrēku dzēšanā un mazinātu sekas.

Katram, kas atklājis ugunsgrēka izcelšanos, nekavējoties par to jāziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112.

 

Sniedzam visdažādākos transporta pakalpojumus – universālā iekrāvēja, piekabes ar manipulatoru, auto pacēlāja (žirafes), vairāku veidu tehnikas pakalpojumus ielu un teritoriju uzkopšanai, zāles pļaušanai ar smalcināšanu un citus. Ar detalizētu mūsu piedāvāto pakalpojumu klāstu var iepazīties uzņēmuma mājaslapā internetā www.kkp.lv sadaļā “Pakalpojumi”, apakšsadaļā “Transports”. Skatīt šeit: http://www.kkp.lv/pakalpojumi/transporta-pakalpojumi/pakalpojumi/.

Visdažādākos. Viss ir iespējams!

Lūk mūsu plašais piedāvājumu klāsts:

Pasākumu tehniskais nodrošinājums, rekvizītu izgatavošana un noma.

Koka skatuvju noma.

Visa veida ēku remontdarbi.

Logu izgatavošana (gropes, odera, zviedru, pakešu) - no EUR 157,30 m²

Durvju izgatavošana - no EUR 205,70

Kāpņu izgatavošana - par pakāpienu no EUR 26,62

Garāžas vārtu izgatavošana - komplekts no EUR 360,58

Stikla piegriešana - no EUR 0,54 gabalā

Logu ķitēšana - no EUR 1,69 metrā

Zārku izgatavošana - pēc pasūtījuma

Masīvkoka mēbeļu un citu izstrādājumu izgatavošana (pēc skices) - cena pēc kalkulācijas

Slēģu izgatavošana (pēc skices) - cena pēc kalkulācijas

Aplodu, palodžu, dažādu līstu izgatavošana - cena pēc kalkulācijas

Koka detaļu restaurācija, protezēšana - cena pēc kalkulācijas.

Dažādu nestandarta darbu veikšana. 

Zvaniet: t.: 28661818.

To nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli".

Noteikumos teikts, ka pastāvīgos vai mainīgos laikapstākļos autoceļu pārvaldītājs nodrošina autoceļu uzturēšanas prasību izpildes kontroli: B uzturēšanas klasei pakļautajām ielām - reizi mēnesī, C uzturēšanas klasei pakļautajām ielām - reizi mēnesī, D uzturēšanas klasei pakļautajām ielām - reizi pusgadā.

Autoceļu uzturēšanas klases nosaka pēc satiksmes intensitātes (automašīnas diennaktī). Prioritārās jeb B uzturēšanas klasei pakļautās ielas Kuldīgā ir: Aizputes, Baznīcas, Graudu, Jelgavas, Liepājas, Mucenieku, Piltenes iela, Pilsētas laukums, Planīcas, Saldus, Stendes, Stacijas, Sūru, Ventspils un Virkas iela. Pārējās ielas Kuldīgā ir C un D uzturēšanas klasei pakļautās ielas.

Tātad ielas tiek uzturētas prioritārā secībā - sākumā ir ielas ar lielāku satiksmes intensitāti un beigās ar zemāko satiksmes intensitāti diennaktī.

Taču, domājot par pilsētas iedzīvotāju labklājību, SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" grantētās ielas greiderē biežāk nekā atrunāts noteikumos. Darbi tiek veikti pēc nepieciešamības, vadoties pēc apsekošanas laikā konstatētā ielu stāvokļa. 

Savukārt ielu apstrāde ar pretputes materiālu nav reglamentēta normatīvajos aktos, šo iniciatīvu pasūta un finansē Kuldīgas novada pašvaldība, lai uzlabotu iedzīvotājiem dzīves apstākļus. SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" saņem no pašvaldības ielu sarakstu, kuras nepieciešams apstrādāt ar pretputes materiālu un uzsāk darbu izpildi.

Grafikā noteikto sadzīves atkritumu izvešanu var atteikt (vai pieteikt papildu apjomu) divas darba dienas pirms noteiktās sadzīves atkritumu izvešanas dienas, rakstot iesniegumu www.kkp.lv sadaļā "Iesniegumi" vai e-pastā: kkp@kuldiga.lv, vai atnesot iesniegumu personīgi SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" birojā Pilsētas laukumā 2, 216. kabinetā.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi" norāda, ka nokalpojušās autoriepas ir jāņem pretī riepu pārdevējam, jo Dabas resursa nodoklis, kurš paredzēts riepu utilizācijai, ir iekļauts jaunās riepas cenā.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” pieņem no iedzīvotājiem autoriepas par maksu (1,25 eiro gabalā), jo uzņēmums maksā par riepu utilizāciju. Izmaksas par riepu utilizāciju vidēji ir 125 eiro tonnā.

Nav normatīvo aktu, kuri nosaka, ka sadzīves atkritumu apsaimniekotājam nolietotās riepas ir jāpieņem bez maksas.

Šobrīd, kad koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 dēļ klienti Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, klātienē netiek apkalpoti, arī nolietotās riepas nevar nodot par maksu. Šādi piesardzības pasākumi tiek ievēroti, lai neparalizētu visu sadzīves atkritumu savākšanas procesu Kuldīgas novadā, ja kāds no darbiniekiem inficētos.

Tādēļ aicinām nolietotās autoriepas bez maksas nodot riepu tirgotājam vai arī nogaidīt līdz situācija ar Covid-19 normalizēsies, un tad tās nodot par maksu SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.