Par mums

ParMumsS

Vīzija: "Iedzīvotāju partneris Nr. 1 vides un ikdienas uzlabošanā, un pakalpojumu inovācijā".

Misija: "Kā ekspertu komanda esam soli priekšā visiem, sniedzot daudzpusīgus un inovatīvus pakalpojumus ikvienam klientam". 

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sniedz komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem, uzņēmumiem, organizācijām un iestādēm, kā arī apsaimnieko dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas Kuldīgā un Kuldīgas novada pagastos.

Uzņēmumā strādā 163 profesionāli darbinieki, un par sniegtajiem pakalpojumiem atbild vairākas struktūrvienības: