Iepirkums par ūdens skaitītāju uzstādīšanu (iepirkums ir pārtraukts)

Publicēts: 31/03/2014 17:25

IEPIRKUMS IR PĀRTRAUKTS
Tiek izsludināts iepirkums ID Nr. KKP/2014/1 „Ūdens skaitītāju uzstādīšana SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos Kuldīgas novadā”.

Pievienotie dokumenti: