Nolikums

Iepirkuma priekšmets ir dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi dzīvojamās mājās Kuldīgas novadā atbilstoši 19.04.2016. MK noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”, kuru pārvaldnieks ir SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”. SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” apsaimnieko 308 ar malku apkurināmas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

Līguma izpildes laiks: Iepirkuma apjoms ir līdz EUR 41 999,- bez PVN visā līguma laikā, bet ne ilgāk kā 2 (divus) gadus.

Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2017.gada 14.jūnijam plkst. 13.00 SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” - 2.stāvā, Pilsētas laukums 2, Kuldīgā, LV-3301. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai - no 8.00 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 16.00.

Kontaktpersona:

Ritvars Cimermanis
29360441
ritvars.cimermanis@kuldiga.lv.