NOLIKUMS

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS UN ADREŠU APRAKSTS

Iepirkuma priekšmets un apjoms: Elektrisko mērījumu veikšana un elektrisko sadalņu shēmu atjaunošana SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” pārvaldīšanā esošajās mājās Kuldīgas novadā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Plānotais darbu apjoms elektrisko mērījumu veikšanai un elektrisko sadalņu shēmu atjaunošanai ir 220 mājas Kuldīgas novadā.

Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2017. gada 21. aprīlim plkst. 13.00 SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” - 2. stāvā, Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā, LV-3301.

Kontaktpersona: 

Ritvars Cimermanis
T.: 29360441
E-pasts: ritvars.cimermanis@kuldiga.lv.