NOLIKUMS

1. Pasūtītājs: SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”
Reģ.nr.: 56103000221
Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Epasts: kkp@kuldiga.lv

2. Pasūtītais priekšmets, 0/32s, apjoms:
Frakcija: Minerālmateriāls 0/32s
Apjoms: 150 m3

3. Piedāvātam materiālam kvalitātes prasības: Materiāliem jābūt atbilstošiem ceļu specifikācijas aktuālajai redakcijai.

4. Piedāvājuma sagatavošanas prasības:
 Pretendenta uzņēmuma rekvizīti;
 Norāde, ka piedāvājums tiek sniegts cenu aptaujā “Minerālmateriāli”;
 Piedāvājuma cena EUR 1m3 bez PVN un ar piegādi Dārzniecības ielā 9, Kuldīga;
 Piedāvājumu cena EUR 1m3 bez PVN karjerā ar iekraušanu;
 Pretendenta vārdā parakstīties tiesīgas personas paraksts.

5. Piedāvājums iesniedzams elektroniski uz e-pastu: iepirkumi@kkp.lv.

6. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2022. gada 11. aprīlim, plkst. 12:00.

Neskaidrību gadījumā par piedāvājuma sagatavošanu kontaktpersona:  Māris Lagzdiņš, tālr.: 27835099.