Cienīsim aizgājušos, ievērosim kārtību kapsētās!

Gādājot par sakoptām kapuvietām svecīšu vakaram, iedzīvotāji aicināti rūpēties arī par kapsētas apkārtējo vidi un neizmest atkritumus tam neparedzētās vietās.

Biomasas konteineros aizliegts izmest sadzīves atkritumus Lielajos bioloģisko atkritumu konteineros drīkst izmest tikai zaļos atkritumus – lapas, vecos ziedus, nopļauto zāli, zarus, skujas, smiltis. Savukārt blakus esošajos sadzīves atkritumu konteineros jāmet: mākslīgie ziedi, plastmasas puķu podi un maisiņi, pudeles, kapu sveces, cimdi, drātis, spaiņi un citi sadzīves atkritumi.

Pie dažām ieejā/izejām kapsētās ir izveidotas arī organisko atkritumu kaudzes, kurās drīkst izmest tikai lapas, vecos ziedus, nopļauto zāli, zarus, skujas un smiltis. Nekādā gadījumā nedrīkst šajās kaudzēs mest sadzīves atkritumus, tādējādi, sabojājot kompostējamo materiālu. Netālu no šīm kaudzēm atrodas sadzīves atkritumu konteineri, kuros tad ir jāmet visi plastmasas izstrādājumi un citi atkritumi, kuri radušies, uzkopjot kapus.

Diemžēl vēl aizvien lielākā daļa kapu apmeklētāji lielajā organisko atkritumu konteinerā, kā arī organisko atkritumu kaudzēs met visu pēc kārtas – trauciņus no kapu svecēm, plastmasas puķes, kastes, lapas, saslaukas utt. Tā darīt nedrīkst! “Brīžam cilvēki sagrābtās lapas un zarus pat vairs nevīžo aiznest līdz konteineram, bet atstāj saslaucītas turpat taciņā, kas apgrūtina citu cilvēku pārvietošanos, nemaz nerunājot par to, kā tas izskatās. Un vēl nekrietnāka cilvēku rīcība – nelegāli izmest kapsētās atkritumus no savām mājsaimniecībām,” papildina Zaļumsaimniecības daļas vadītāja Dzintra Strazda.

Pie kapiem esošie atkritumu konteineri (gan bioloģiskajiem atkritumiem, gan sadzīves atkritumiem) paredzēti tikai kapu apmeklētāju vajadzībām!