Labiekārtots pagalms Dīķu ielā 3

Pēc iedzīvotāju ierosinājuma labiekārtojām Dīķu ielas 3 mājas pagalma teritoriju, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem auto iebrauktuvi un aut stāvvietu.

Projekts “Autostāvvietas izbūve Dīķu ielā 3, Kuldīgā” realizēts projektu konkursā “Par Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai” ar 50% pašvaldības līdzfinansējumu 5796,24 EUR apmērā. Pārējā finansējuma daļa tika nodrošināta no mājas uzkrājuma.

Darbus veica SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" sadarbībā ar SIA “EA constructions”.