Noslēgusies Liepājas ielas 37 ēkas atjaunošana

Noslēgušies atjaunošanas darbi ēkai Liepājas ielā 37 – sakārtots jumta segums un palodzes, atjaunota fasādes apdare, sakārtotas un atjaunotas ēkas ieejas iekšpagalmā.

“Liepājas ielas 37 ēka ir Kuldīgas komunālo pakalpojumu īpašumā. Un tā kā šī ēka ir valsts kultūras piemineklis – vēsturiska notikuma vieta “Adatu fabrika”, bija svarīgi, lai tā iekļaujas kopējā ansamblī ar atjaunoto Adatu torni un sakārtoto Kalpaka ielas kvartālu,” skaidro valdes loceklis Kaspars Poriķis.

Ēkai veikta vienkāršota fasādes atjaunošana – noņemta vecā krāsa, salabots un atjaunots bojātais apmetums, uzklāta jauna krāsa fasādei un logiem.

Kopējās projekta izmaksas sastādīja 113 700 EUR, t.sk. 30 000 EUR pašvaldības līdzfinansējums. Būvdarbus veica SIA “Genus”.