Cenu aptauja dzīvokļa remontam Planīcas ielā 2-6, Kuldīgā

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” aicina piedalīties cenu aptaujā dzīvokļa Planīcas ielā 2-6, Kuldīgā remontam. Izpildes termiņš – 2 mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

Pretendents iepriekšējo 2 gadu periodā veicis līdzīga apjoma un izmaksu telpu remontdarbus un viņam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts, vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā.

Detalizētāka informācija par piedāvājuma iesniegšanas prasībām un noformēšanu skatīt šeit.

Cenu piedāvājumu var iesniegt līdz 2023. gada 22. septembrim plk. 14.00.

Kontaktpersona: projektu vadītāja Gita Ivanovska, tālr. 26372309, e-pasts: gita.ivanovska@kuldiga.lv.

Cenu piedāvājumi iesniedzami:

  • sūtot e-pastā: iepirkumi@kkp.lv, veicot cenu piedāvājuma iesniegšanu apstiprinot ar drošu elektronisko parakstu;

  • iesniedzot personīgi klientu apkalpošanas zālē SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301;

  • sūtot pa pastu – SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301.