Pietura Rudbāržu pagastā iekļauta reģionālo autobusu kustības grafikā

No šī gada 18. septembra veiktas izmaiņas vairākos Kuldīgu savienojošajos reģionālo autobusu maršrutos, kas nodrošinās skolēniem ērtāku nokļūšanu izglītības iestādēs un iedzīvotājiem iespēju doties uz darbu vai uz ārstniecības iestādēm. 

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 7937 Rīga–Liepāja reisā plkst. 06.35 no Liepājas (Ķempes ielas pietura) pasažieri turpmāk varēs iekāpt un izkāpt pieturā Rudbārži (atrodas Skrundas novadā).

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 7016 Rīga–Kuldīga–Pāvilosta divu reisu kustības grafikos - no Pāvilostas plkst. 04.30 un no Rīgas plkst. 15.00 pietura Spuņupe ir pārsaukta par Spuņciems un pieturas Silmas nosaukums turpmāk būs Silmalas.

Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos maršrutos nodrošina AS “Liepājas autobusu parks”. Izmaiņas Autotransporta direkcija saskaņojusi ar Rīgas plānošanas reģionu un Kuldīgas, Dobeles pašvaldībām. 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija
Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta piektajā daļā noteikto, ATD kompetencē ir  izstrādāt, pārzināt un plānot maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutus, nodrošināt sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos.